Lyder grotesk

Det konservative folketingsmedlem Tage Leegaards ønske om at fratage os bønder 10 pct. af vores landbrugsstøtte og lade andre fjolle dem væk til diverse naturprojekter lyder lige så grotesk, som hvis jeg foreslog, at folketingsmedlemmer skulle gå 10 pct. ned i løn, hver gang de kom med dumme forslag.

Det kunne vel ende med sulteløn for nogle profileringssyge politikere. Hvorfor skulle det gå anderledes med offentlig indblanding i mere naturpleje, end det plejer. Fakta er, at til de projekter, der ydes offentligt tilskud, fås der som hovedregel meget begrænset naturpleje for pengene. Grunden er den, at diverse projektmagere som regel bruger 80 pct. eller mere til at finde ud af, hvad normalt begavede praktiske bønder allerede ved, så nytteværdien af de afsatte midler er meget begrænset. Det vil fylde for meget at fremhæve eksemplerne her, men jeg står gerne til rådighed, for hvem der der måtte tvivle på min dømmekraft. Hr. Leegaard er vældig stolt af at have medvirket til at få 10 millioner på finansloven til at undersøge mulighederne for at pleje natur og samtidig producere kød. Denne bevilling afslører en katastrofal uvidenhed blandt Folketingets medlemmer. Der er ikke et eneste ikke-undersøgt problem i at pleje natur og samtidig producere kød. Normaltbegavede mennesker vil hurtigt kunne finde diverse og fyldestgørende undersøgelser og analyser om den pågældende problematik. Ellers ring til landbrugets rådgivningscenter i Skejby. Der har flere dygtige og erfarne konsulenter for nylig lavet en diger rapport om emnet. Jeg kan tilføje, at en tidligere ledende kvægbrugskonsulent med godt 30 års erfaring suppleret med en del studieture til kødkvægsbesætninger i udlandet og undertegnede i januar 2011 sendte et tilbud til VKO-regeringen og tilbød at spare staten for 9 millioner ved at lave det førnævnte projekt for kun 1 million. Mit udgangspunkt er godt 25 års erfaring med kødkvæg og heste som naturplejere og de sidste 15 år med salg af egne produkter fra vores gårdbutik. P.t. plejer vi ca. 400 ha marginaljorder, hvoraf størstedelen er for staten. Vi har aldrig så meget som fået en bekræftelse på, at VKO-regeringen har modtaget vores tilbud. Den manglende interesse for forslaget kan tolkes på to måder. Enten er de 10 millioner øremærkede til de sædvanlige teoretikere - ellers er det et godt bevis på, hvorfor det er svært for regeringen at få pengene til at slå til. Afslutningsvis vil jeg gerne anmode hr. Leegaard om at undersøge, hvor vores generøse spareforslag er blevet af, og så udnytte den viden, der er på området, i stedet for at stjæle vi hårdt økonomisk trængte bønders penge.