Boligselskaber

Lykkebo tror stadig på halve lejemål

Boligselskab har fortalt lejere, at de kan blive boende

Selv om Aalborg Kommune har givet Boligselskabet Lykkebo en frist indtil 1. april til at bringe fire lejligheder på Vesterbro i Aalborg tilbage til deres oprindelige form, har Lykkebo tilsyneladende ikke opgivet at ændre myndighedernes beslutning. Og under alle omstændigheder lægger selskabet op til, at sagen skal trækkes i langdrag. De fire lejligheder i ejendommen Enighedslund var indtil for nylig to store lejligheder, men Lykkebo har uden at få byggetilladelse og i strid med lokalplanen bygget om til mindre enheder. De beboere, der er flyttet ind efter ombygningen, har derfor udsigt til at skulle flytte igen - men ikke, hvis det står til Lykkebo. Beboerne har således netop modtaget et brev fra Lykkebo, hvori boligselskabet oplyser, at det torsdag holdt møde med kommunens tekniske forvaltning. Ifølge brevet viste det sig på mødet, at Lykkebos indsendte materiale var mangelfuldt, og at selskabet derfor på ny skal indsende byggeansøgning "med en mere konkret byggebeskrivelse". - Sagsbehandlingen vil da starte forfra, og hvis vi ikke opnår tilladelse, kan vi klage ved 2 forskellige instanser. Behandling af en klage vil formentlig tage 8-10 måneder, og idet klagesagen er verserende vil myndighederne ikke kunne fremsætte krav om fraflytning af lejlighederne, I offentligt regi vil der være en samlet sagsbehandlingstid på mere end 1 år, konstaterer Lykkebo i henvendelsen til beboerne. - I skal blive boende - I berørte lejere skal derfor blive boende indtil videre, og skulle sagen falde ud på en måde, så I om cirka et år vil være nødt til at flytte, bekræfter vi hermed, at vi til den tid vil holde jer skadesløse. Vi håber selvfølgelig, at alle kan blive boende, hedder det også i brevet. Hos Aalborg Kommunes tekniske forvaltning har afdelingsleder Peter Mathiesen en noget anden opfattelse af situationen: - Vi har udelukkende stillet Lykkebo i udsigt, at vi vil træffe en ny afgørelse, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for vurdering af sagen. Og sådanne nye oplysninger kan kun handle om, at projektet bliver ændret, så lejlighederne ikke er delt op, siger Peter Mathiesen. Tiden ikke sat i stå Han tilføjer, at kommunen ikke har sat tiden i stå, og at tidsfristen stadig hedder 1. april, hvis ikke der kommer afgørende nyt.