Lykkelig flytning

Inge Kjær Andersens udmærkede debatindlæg ”Kultur er føde og energi til sjælen” i Nordjyske den 28. september skæmmes desværre af en faktuel fejl vedrørende forholdet mellem Studenterhuset og Studenterrevyen.

At Studenterrevyen nu opføres på Det Hem’lige Teater skyldes ikke manglende opbakning fra hverken Aalborg Universitet eller Studenterhuset, men alene at Studenterrevyen selv har valgt at spille der. Indtil 2005 har Studenterrevyen haft base på Studenterhuset, og i den forbindelse typisk rådet over hvad der svarer til ti aktivitetsdage og to weekender. Hvor det så ikke har været muligt for Studenterhuset at afholde andre aktiviteter. Eftersom Studenterrevyen altid er blevet opført i slutningen af oktober måned - der over tid har udviklet sig til at være en af de måneder hvor der er størst efterspørgsel på Studenterhusets lokaler – har det været nødvendigt for os på Studenterhuset løbende at overveje, hvordan vi bedst muligt tilgodeser så mange brugere af huset som muligt. Dette mundede ud i at vi i 2004 indgik aftale med Studenterrevyen om at flytte revyens spilleperiode til en periode hvor deres forestilling ikke ville blokere for så mange andre aktiviteter i Studenterhuset. En beslutning der blev aktualiseret af den støt faldende interesse for - og publikumsmæssige opbakning - til Studenterrevyen. Det var dengang en fælles vurdering, at nytænkning omkring Studenterrevyens format og spilleperiode formentlig ville bryde Studenterrevyens negative spiral og på sigt puste nyt liv i revyen. At Studenterrevyen efterfølgende – og i øvrigt uden at orientere os – vælger at bryde den indgåede aftale, og flytte deres aktiviteter til Det Hem’lige Teater, burde ikke give anledning til at beskylde hverken Aalborg Universitet eller Studenterhus for ikke at ville tage ansvar for eller støtte Studenterrevyen. Frem for at skyde med spredehagl burde Inge Kjær Andersen i stedet glæde sig over både den appelsin der er dumpet ned i ”hendes teaters” turban, og at det i kraft af Studenterrevyens flytning er blevet muligt for Studenterhuset at afholde 11 forskellige offentlige kultur- og idrætsarrangementer på de 14 dage i oktober 2006 som Studenterrevyen ellers ville have lagt beslag på. Med andre ord: endnu mere af den energi og føde til sjælen Inge Kjær Andersen taler så varmt for.