Lokalpolitik

Lykken i Løkken

Nu skulle der hygges.

Stor var min forbløffelse, da jeg hjemme konstaterede udgivelsesdatoen: 7. marts 2009. Nå, op på cyklen igen til købmanden, hvorfra man grinende kunne fortælle, at det var en fejl, som købmanden selv havde meddelt bladet, der ikke havde været opmærksom på denne fejl! MEN bortset fra dette, var der en fin artikel inde i bladet, hvor jeg bl.a. kunne læse "Lykken er et sommerhus i Løkken", en 8 siders lang artikel og fotomontage, hvor der bl.a. stod følgende: "Løkken er ... vidunderlige, storslåede landskaber og det brusende og fantastiske Vesterhav. Og om sommeren fine, hvide badehuse som små perler på en snor langs stranden. Og om aftenen sidder folk og griller og nyder solnedgangen" Husets kvindelige indehaver oplyste, at hun mange gange på ture til stranden med bedsteforældrene havde passeret huset. Glædeligt med positiv omtale af Løkken efter at vi i længere tid har måtte høre om Løkken Sparekasse. Men også fordi artiklen er med til at placere Løkken endnu engang som en af Hjørring kommunes helt store turistmagneter. Og tag ikke fejl af, at sådan en artikel og omtale har stor effekt. Forrige mandag var folketingsmedlem Karsten Lauritzen og jeg til dagligstuemøde hos byrådsmedlem Birthe Andersen i dennes hus i Løkken. Her var mødt en del Løkkenborgere op, der gerne ville tale med Venstres lokale folketingsmand og Venstres borgmesterkandidat. Og det som Løkkenborgerne helst ville tale om, er den nye kommuneplan for Hjørring kommune, herunder forslaget om, at der fremover skal gælde den samme status for kystbyerne Tversted, Lønstrup og Løkken. Der skal ifølge forslaget kun være mulighed for helårsbeboelse i byerne. Et forslag som har vakt megen uro i Løkken, hvor man nu har mulighed for at erhverve et af de gamle, små fiskerhuse som fritidshus - det vil sige, at der ikke er pligt til helårsbeboelse. Løkken har igennem de senere år haft en befolkningsvækst, som borgerne mener kan tilskrives det faktum, at man kan erhverve små huse i bymidten, renovere huset og gennem en årrække blive glad for Løkken og dermed vælge i forbindelse med overgangen til pensionisttilværelsen, at flytte permanent til Løkken. En mulighed, der ikke vil være til stede, såfremt kommuneplanforslaget om et krav om helårsbeboelse bliver vedtaget. For mig er der ingen tvivl om, at der skal være forskellige muligheder for borgerne i Hjørring kommune. Og når Løkken kan fremvise en befolkningstilvækst, så bør muligheden for fortsat at erhverve huse i Løkken by som fritidshuse bestå. Derfor vil jeg og Venstre i fremtiden arbejde for, at denne del af kommuneplanen ændres, således at den opfylder de ønsker, som borgerne i Løkken har til ”Lykken i Løkken”.