Lokalpolitik

Lykketoft afviser kommunale selskaber

Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft valgte igår at sende et brev til statsministeren, hvor han i usædvanligt klare vendinger afviser at lægge stemmer til en reform, som betyder flere kommunale selskaber.

Brevet kommer som en reaktion på forlydender i Politiken om, at regeringen pønser på at lave kommunale selskaber i forskellige størrelser sammen med få store regioner og kommuner med i gennemsnit 50.000 indbyggere. Til det skriver Lykketoft: - For at undgå, at regeringen forfølger 'dette vildspor' i sine videre overvejelser, skal jeg derfor allerede nu på Socialdemokraternes vegne tilkendegive, at en sådan model aldrig vil kunne gennemføres med vores støtte. Mogens Lykketoft begrunder sit brev med, at det er vigtigt, at partierne ikke kører skævt af hinanden for langt henne i forløbet. - Jeg går ud fra, at regeringen har det ligesom os, at hvis det her skal kunne lade sig gøre, er det noget, vi skal blive enige om hen over midten. Og jeg mener, at fletværket af mellemkommunale samvirker er blevet alt for omfattende, fordi så mange kommuner ikke har kunnet håndtere opgaverne tilfredsstillende alene. Det giver et demokratisk underskud, og en væsentlig drivkræft bag overhovedet at lave en kommunalreform er vel at komme af med det og skabe et klarere politisk ansvar. Mogens Lykketoft afviser også en model, hvor regioner kun skal have ansvaret for sygehuset, for så mister et folkevalgt regionsråd betydningen.