Lykketoft på rørfabrik

HADSUND:Den socialdemokratiske partiformands besøg i Nordjylland omfattede en sviptur til Hadsund, hvor han blev vist rundt på virksomheden Uponor. Og Mogens Lykketoft mente bestemt, at det havde været turen værd. Han sagde, at det altid er spændende at besøge en virksomhed og at høre om, hvordan man dér eksempelvis arbejder sammen og håndterer miljøproblemer. Det giver aha-oplevelser og er nyttig, når det gælder "sansningen af samfundet", sagde Mogens Lykketoft og tilføjede med en forklarende armbevægelse ud over virksomhedens store matrikel. - Man sér jo ikke de rør. Og det er netop, hvad man ikke gør. Uponor, der er en international koncern med hovedsæde i Finland, producerer rør, der med virksomhedens egne ord "får hverdagen til at fungere": Vandrør, kloakrør, brønde med videre. Årsagen til, at S-formanden gæstede Uponor var ifølge turens planlægger, amtsformand Inge Nesgaard, at SiD Nordjylland prompte havde peget på virksomheden, da hun bad om forslag til et virksomhed, der var fremme i skoene, når det gjaldt miljø og arbejdsmiljø. Det billede blev bekræftet af fællestillidsmand John Skov Nielsen, den lokale SiD-formand John Hansen, og af direktør Mads Isager. Han benyttede lejligheden til i forbindelse med sin præsentation af virksomheden at henlede sine gæsters opmærksomhed på de problemer, det giver for virksomheden, at nogle kommuner konsekvent ikke vil bruge PVC-rør - heller ikke Uponors kloakrør, der for 80 procents vedkommende består af genbrugte materialer. Lige som han gjorde det klart, at der efter hans mening ikke er taget tilstrækkelig højde for PVC-genbrugsproblematikken i det afgiftslovforslag, som regeringen fremlægger senere i denne uge. Det vakte så stor interesse i den socialdemokratiske delegation - især hos folketingsmedlem Arne Toft - at Mads Isager lidt undskyldende sagde, at det "jo bare var en lille historie, han ville fortælle", og at det pågældende forslag oprindeligt var socialdemokratisk.