Ungdomsuddannelser

Lynaktion for at uddanne aluminiumssvejsere

AALBORG:Et seks ugers kursus i aluminiumssvejsning for 14 ledige smede kom for nylig i stand inden for 24 timer takket være en lynaktion fra AF, Aalborg tekniske skole og Dansk Metal Aalborg. Udgangspunktet var en henvendelse fra Aalborg Aluminiums Industri, hvor fabrikant Frits Christiansen stod og skulle bruge otte aluminiumssvejsere til en konkret opgave. Virksomheden var tidligere gået glip af opgaver, fordi man ikke kunne finde folk med de nødvendige kvalifikationer, og Frits Christiansen har svært ved at forstå, at der i en tid, hvor mange job ryger til udlandet ikke er mere gang i uddannelsesaktiviteterne. - Vi skriver 2005, og Danyard og andre af de tunge industrier i Nordjylland er væk. Der er kommet nye teknologier til, og aluminium er et stort set ukendt materiale for mange af smedene. Jeg kan ikke forstå, at de ikke har presset på for at få udviklet færdigheder, som næsten med sikkerhed vil give dem spændende job. Til gavn for dem selv og for Nordjylland, siger Frits Christiansen. Da Aalborg Aluminiums Industri henvendte sig til Projekt Jernvilje, et samarbejde mellem blandt andet AF, Dansk Metal og Aalborg Tekniske Skole kom der imidlertid skub i tingene. En grundig afsøgning blandt de ledige smede viste, at der kun var fire mand med det nødvendige svejsecertifikat, og derfor blev der på rekordtid stablet kursus i aluminiumssvejsning på benene. Erfaringerne fra det godt et år gamle Projekt Jernvilje viser at en systematisk uddannelsesindsats giver pote - 70 procent af 300 kursusdeltagere siden starten af 2004 har fået job. Og de 14 kursusdeltagere er alle stillet en jobsamtale på en virksomhed i Aalborg-området i udsigt. Frits Christiansen er dog ikke fri for at ærgre sig over, at det grundlæggende er så svært at skaffe folk. - Til den aktuelle kunde kunne vi have kørt dobbelt så meget igennem, hvis vi havde haft svejserne. Det er en flaskehals, som er uforståelig på et tidspunkt, da Nordjylland sukker efter arbejdspladser i metalindustrien, siger Frits Christiansen.