Lyng og hestehuller

Et hestehul er et hul i en revle, hvor der kan dannes en kraftig udadgående lokal og midlertidig strøm. Hestehullerne ligger med 100-400 meters interval og opstår, når der er tilstrækkeligt meget vand inden for revlen, som giver et pres, der danner en udadgående strøm gennem revlen. Den meget stærke strøm i revlegennembruddet skaber hurtigt en meget dyb og bred kanal - et såkaldt hestehul. Badende vil ved et hestehul - i sjældnere tilfælde - kunne blive ført med strømmen ud på dybt vand. Strømmen er så kraftig, at det man instinktivt vil gøre - svømme mod land - er virkningsløst. Man skal i stedet enten svømme langs kysten, så man kommer bort fra den udadrettede strøm, eller blot holde sig flydende. Det er en skrøne, at badende vil kunne blive suget under vandet i hestehullet. Hugormen er Danmarks eneste giftslange, og kendes på sin zigzag-stribe. Den kan blive op til 104 cm lang. Hugorme forbindes med lyng, og det er da også rigtigt, at hvor der er lyng, er der som regel hugorme. Men hvor der er hugorme, behøver der ikke være lyng. Dens bid er giftigt. Derfor bør man søge læge, hvis man bliver bidt. Heldigvis giver de fleste bid dog kun milde forgiftninger Kilder: Livredning.dk, Wikipedia og Skov- og Naturstyrelsen

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk