EMNER

Lyngså Borgerforening i krise

Forening stilles måske i bero - interessen er behersket

LYNGSÅ:Lyngså Borgerforening er i alvorlig krise, og manglende interesse fra medlemmernes side, kan betyde, at foreningen i bedste fald stilles i bero i en periode. I værste fald kan det betyde opløsning af foreningen, hvis det ikke lykkes at finde emner til bestyrelsesposterne. Så galt håber og tror fungerende formand, Einar Frederiksen, dog ikke det går. - Jeg mener ikke, det kan komme på tale at opløse foreningen, da en sådan beslutning ifølge vedtægterne, kun kan ske såfremt to tredjedele af medlemmerne stemmer for dette. Med 219 medlemmer vil dette være umuligt, da der så skal møde mindst 146 medlemmer op til generalforsamlingen og tilmed alle stemme for nedlæggelse. - Jeg mener derfor, at såfremt det ikke lykkes at få valgt en fuldtallig bestyrelse, må man simpelthen stille foreningen i bero et års tid, hvilket vil betyde at samtlige aktiviteter vil blive indstillet, herunder også flagallé og julebelysning. - Jeg håber derfor, at rigtig mange vil møde op til den ekstra generalforsamling og medvirke til foreningens fortsatte virke. Da Lyngså Borgerforening for nylig holdt generalforsamling på Værestedet i Lyngså, lykkedes det ikke at få en eneste til at stille op til bestyrelsen. Kun ni mmer var mødt frem. En ny dato er nu fastsat til en ekstra ordinær generalforsamling. Den finder sted torsdag 9. marts klokken 19.30 på Værestedet i Lyngså. Eneste punkt på dagsordenen er valg af fire bestyrelsesmedlemmer.