EMNER

Lyngså vil have del i EU-midler

LYNGSÅ:Lyngså Borgerforening er nu på banen i forsøg på skabe udvikling i byen ved at få del iEU-støttemidler. - Ligesom de fleste øvrige landsbyer iSæby Kommune vil vi også forsøge at nyde gavn af EU’s Leader+-midler, fortæller Majbritt Kjeldsen fra Lyngså Borgerforening. - I bestyrelsen har vi besluttet at gøre en indsats for at få gang i arbejdet. Men det er først og fremmest en forudsætning, at byens og egnens beboere vil komme med forslag og idéer - og også være med til at få sat gang i dem, understreger hun. I første omgang har Lyngså Borgerforenings bestyrelse besluttet at tage spørgsmålet om Leader+-projekter op i forbindelse med foreningens generalforsamling på Restaurant Smedegården torsdag den 12. februar. Her vil Leader+-koordinator Flemming Trinskjær komme til stede og efter generalforsamlingen fortælle om mulighederne for at få del i EU-midlerne. - Vi håber, at rigtig mange møder og deltager i debatten.Alle er velkommen, også selv om man ikke er medlem af borgerforeningen, siger Majbritt Kjeldsen. Hun siger samtidig: - For en del år siden var der en meget aktiv studiegruppe i Lyngså. Den fremkom med en lang række forslag om forbedring af forskellige forhold i byen og oplandet. Forslagene handlede bl.a. om turisme, trafikale forhold, landsbymiljø og opførelse af nye boliger for både unge og ældre. Kun de færreste af forslagene er blevet ført ud i livet.Måske kan de forslag, der ikke er kommet noget ud af endnu, sammen med nye idéer danne grundlag for en debat efter generalforsamlingen.