EMNER

Lys forude for biogas

Nordjyske Xergi præsenterer på Agromek et nyt anlæg, der kan undvære tilførsel af fedtstoffer

Fremtidens biogasanlæg kan køre på gylle alene, og dermed vil den konstante jagt på fedt fra slagterier og planter være fortid. Det forsikrer Danmarks førende producent af biogasanlæg, Xergi A/S, der på Agromek i Herning i de kommende dage præsenterer et nyt biogaskoncept, Manupower. Industriaffaldet har været den primære energikilde og en nødvendighed for, at biogasanlæggene har kunnet hænge sammen økonomisk. Med det nye koncept behøver landmændene ikke tænke på, om de kan skaffe de nødvendige mængder af fedt fra slagterier og fiskeindustri eller andre former for organisk industriaffald. - Biogasanlægget giver landmanden en række andre fordele i form af reduceret harmoniareal, mulighed for at udvide produktionen, færre lugtgener mm. fortæller direktør Frank Rosager fra Xergi, der har hovedsæde i Støvring. En større udbredelse af biogas som energiform kræver dog, at den nuværende afregningspris på 60 øre per kWh, som har haft den konsekvens, at udbygningen af biogasanlæg er gået helt i stå i Danmark, hæves til 75 øre per kWh og i øvrigt følger prisudviklingen. Når det nye koncept, Manupower, kan undvære fedtstof udefra, hænger det sammen med, at det kører på en blanding af 75 procent rågylle og 25 procent forsepareret gylle. Samtidig bygger konceptet på, at en gruppe landmænd går sammen om at levere rågylle og forsepareret gylle til bio-gasanlægget, idet gasmotoren skal være på mindst 500 kW. Dermed vil eksempelvis 10-15 landmænd med i alt 6500 dyreenheder kunne gå sammen om at levere til anlægget. Det forudsættes desuden, at landmændene betaler et gebyr for at levere rågylle og forsepareret gylle til anlægget. Teknologirådet har i 2007 beregnet, at det uudnyttede energipotentiale i den danske gylle vil kunne dække mere end 20 procent af den danske transportsektors energiforbrug. Hvorvidt dét potentiale udnyttes afhænger af resultatet af de igangværende energiforhandlinger. - Bliver elafregningen høj nok, kan nye biogasprojekter formentlig komme i gang så hurtigt, at anlæggene kan være klar inden klimatopmødet i Danmark i 2009, siger Frank Rosager. niels.brauer@nordjyske.dk