Ryglidelser

Lys forude for de arbejdsskadede?

ERSTATNING:Det er forkasteligt, at Jeanne Gaardboe ikke kan få anerkendt sin arbejdsskade ved Højsteret, selv om det er åbenlyst for enhver, at hunfik sin rygskade af arbejdet. Når loven forhindrer, at hun kan få en erstatningm må loven laves om. Det samme gælder de mange tusinde, som får deres ryg beskadiget, fordi loven stiller helt urimeligt høje krav til at få anerkendt sådanne skader. Vi ved, at kun hver femte SiD'er får anerkendt ryglidelser, men det er helt absurd, at kun hver tolvte KAD'er får erstatning for sin ryglidelse. Det skyldes ikke, at loven bevidst diskriminerer kvinder, men når derstilles meget høje krav til lægefaglig dokumentation, går det ud over de faggrupper, som i deres erhverv er udsat for at blive nedslidt. Er du rengøringsassistent eller fabriksarbejderm er der kun få, der forsker idit arbejdsmiljø, og så mangler kvinderne dokumentationen, når de søger erstatning for nedslidningsskader. For SF er det åbenbart, at lovgivningen både på ulykkesområdet og lidelsesområdet ikke er tidssvarende og må ændres. Det kan ikke være rigtigt, at personer, som blot passer deres arbejde, må betale med et ødelagt helbred, uden at samfundet sikrer, at de skadede kompenseres i form af en erstatning og dermed en anerkendelse af, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen ikke var i orden. Derfor var det sørgeligt, at der ikke kunne skabes flertal for en arbejdsskadereform, som tidligere er fremsat af socialdemokratiet og deradikale og som blev diskuteret i Folketinget 31.1. De to partier var støttet af enhedslisten og SF med på en reform, hvor flere arbejdsulykker og erhvervssygdomme anerkendes og hvorsagsbehandlingstiden nedsættes. Men regeringen er foreløbig ikke med, selv om beskæftigelsesministeren har lovet reformer. Under debatten var Bent Bøgsted åben over for forslag, der kan føre til, at flere erhvervssygdomme anerkendes, ikke mindst når det gælder rengørings- og social- om sundhedsområdet. Jeg håber, at Bent Bøgsted vil holde fast i denne melding, så den store gruppe af nedslidte kan få en anstændig behandling. SF vil sætte meget ind på, at vi i de kommende forhandlinger med regeringen kan komme igennem med en arbejdsskadereform til gavn for både de, der rammes af ulykker og de, der rammes af arbejdsbetingedelidelser. Det kan lykkes, navnlig hvis Bent Bøgsted vil være med til at presse på.