Lys forude for det lokale erhvervsliv

Det konjunkturfølsomme erhvervsliv i Hadsund Kommune er på vej opad

HADSUND:Historien gentager sig, når det gælder det lokale erhvervsliv: Når konjunkturerne ude i verden er nedadgående, så gør det hurtigt ondt i Hadsund, til gengæld mærkes det også snart, når det går opad. Det gør det lige nu. - Det går klart fremad i forhold til både et helt og et halvt år siden, siger erhvervschef Per Husted, der dog ikke tegner et ganske rosenrødt billede af situationen, selv om det vel nærmest ligger i hans i hans jobfunktion, at han skal være optimistisk. - Nogle går det godt, nogle går det skidt, nogle går konkurs, siger han og tilføjer med en mellemting mellem et smil og en grimasse: - Og nogle flytter. Det gode På plus-siden, så tæller det for erhvervschefen, når iværksættere etablerer sig. Og i den forbindelse er statistikken en kilde til glæde. Hadsund-området er fortsat det område i Himmerland med flest iværksættere. Ifølge Nordjyske Iværksætter Netværk er der hidtil i år gået 125 iværksættere i gang i Himmerland heraf de 28 i Hadsund Kommune. Glæden bliver ikke mindre, når iværksætteriet fører til oprettelsen af arbejdspladser, eller når der sker vækst i etablerede virksomheder, som eksempelvis Weiss på Plastvænget, der ikke bare udvider medarbejderstaben, men som også "trækker underleverandører rigtigt godt med". Derudover glæder Per Husted sig specielt over, at de 6000 kvadratmeter, der tidligere husede virksomheden Multi-Lite på Ringvejen, er ved at være fyldt af nye virksomheder. Og han fremhæver, at idéen bag Hadsund Erhvervspark, hvor virksomhederne har diverse fællesfaciliteter, har vist sig at holde stik. Per Husted siger, at nutidens erhvervsledere blandt andet adskiller sig fra deres forgængere ved ikke at være så optaget af, at de "kan gå en tur rundt om deres bygninger", men mere af de fordele, der ligger i at indgå i fællesskaber. Han mener, at kontorhuset Jacob Møllers Gård, hvor erhvervskontoret har til huse, har været med til at åbne lokale øjne for tanken, som nu også er undervejs med at blive etableret i Als Erhvervspark - det tidligere mejeri på Alsvej, som er ved at blive shinet op med henblik på at huse en række mindre virksomheder. I øvrigt fremhæver Per Husted Als-området og især Alsvej som det virkelige vækstområde, når det gælder iværksættervirksomheder. Umiddelbart anslår erhvervschefen, at der ligger omkring 25 små virksomheder i tidligere landbrugsejendomme langs Alsvej. Det onde På trods af den fremgang erhvervschefen sporer, så inviterer situationen dog ikke ligefrem til lutter dans på lagkagebunde. Der ér - anslår Per Husted - forsvundet omkring 200 arbejdspladser fra lokalområdet til Kina, og selv om de i et vist omfang bliver erstattet, så er det sjældent med arbejdspladser, der kan overtages af de, der har mistet deres arbejde. - Det kan være svært at blive omskolet, hvis man er 50-55 år, men de job kommer ikke tilbage, siger Per Husted, der også er så bekymret over antallet af ledige kvinder, at det kun er en ringe trøst, at ledighedstallet for kvinder i Hadsund omsider er lavere end amtsgennemsnittet. Per Husted håber i den forbindelse på, at det kan lykkes at etablere sådanne kundeservicecentre, som han så på en studietur til Canada. Der er tale om virksomheder, der løser telefonpasningsopgaver for andre firmaer. Han nævner i den sammenhæng en kreditforeningen, der har 300 medarbejdere til at passe telefoner på én af de dyre adresser i København, hvor hver enkelt medarbejder er nogle tusinde lønkroner dyrere hver eneste måned, end vedkommende ville være i Hadsund. Dét må kunne lokke nogle til, mener han og referer branchekendte for at sige, at det kræver, at den nødvendige arbejdsstyrke så også reelt er til stede. Ellers forsøger han at vende udflytningen af job til noget positivt ved at slå på, at det lokale erhvervsliv har erfaringer med outsourcing af arbejdspladser og kan knytte kontakter til Kina. Den grusomme Hvad angår erhvervschefens bemærkning om virksomheder, der flytter fra området, så gælder det - som NORDJYSKE for nyligt omtalte - at både Sparkex, Als, og motocrossudstyrsfirmaet, PSE flytter. Sidstnævnte i utilfredshed med borgmester Karl Christensen håndtering af virksomhedens ønske om at bygge nyt på en privatejet grund. Per Husted siger, at han ikke skal dømme, hvem der har gjort hvad forkert, men peger dog på det dilemma, som en kommune står i, når den vil være fleksibel og serviceminded. - Dét synes jeg, at Hadsund Kommune er, og det betyder, at man måske nogle gange ikke får skrevet noget ned, fordi man ikke vil virke bureaukratisk, siger Per Husted, der gætter på, at det er forklaringen på de misforståelser, der er sket, og som han har taget initiativ til at få reddet ud af verden, men forgæves. - Men det ærgrer mig, siger erhvervschefen, der ser et stort potentiale i virksomheden Den lykkelige slutning Hvad der derimod er lykkedes for erhvervschefen, så er det at have været med til at skabe positiv opmærksomhed omkring erhvervsfremstødet Concept Hadsund, som erhvervsrådet understøtter. Det er eksempelvis sket på diverse messer, hvorfra Per Husted dog også har følgende oplevelse. Et ungt par havde interesseret spurgt til erhvervsfremstødet og det viste sig, at kvinden kom fra Hadsund, men altså nu boede et andet sted. Forklaringen på dét var, at hendes "far og mor og deres venner havde sagt, at der ingen fremtid er i Hadsund". - Hvis det er det, folk går og siger, så er der ingen fremtid i Hadsund, siger Per Husted, der dog medgiver, at successen ikke kommer ved bare at sige det modsatte. - Nej, men hvis man arbejder for det, så bliver det godt, siger erhvervschefen, der forsikrer, at der også er hentet konkrete positive resultater fra messerne. Altså nye virksomheder. Sædvanen tro, nævner han ingen navne, før fuglen er landet, men det er medvirkende til, at der snart ikke er flere tomme erhvervskvadratmeter at leje i Hadsund. - Men hvis der kommer noget nyt og spændende, så skal vi nok finde plads til det, smiler han og tilføjer, at det også gælder i Als-området.