Lys forude for fyret i kommunal eje

Folketingets Finansudvalg anmodes om at tilbyde bygningsværket til Hirtshals uden offentlig udbud

HIRTSHALS:Hirtshals Kommunes store interesse for at overtage Hirtshals Fyr har ført til, at Folketingets Finansudvalg skal tage stilling til, om fyret kan overgå til kommunal eje uden at det i forvejen har været i en offentlig udbudsrunde. Før jul havde kommunen og Forsvarets Bygningstjeneste (FBT) et møde og det er efterfølgende fulgt op flere gange telefonisk. FBT har for kort tid siden taget det næste skridt i sagsbehandlingen. - Vi har sendt et brev med nogle begrundelser, hvorfor Hirtshals Fyr ikke skal i offentlig udbud, men der er en lang vej igen, før en aftale kan underskrives, siger Anne Dorthe Lillelund, chef for FBTs ejendomsdivision. Hirtshals Fyr hører under Farvandsvæsenet, der har overdraget opgaven at sælge fyret og en række andre overflødige fyr til FBT. I princippet skal sådanne offentlige bygningsværker sælges ved offentlige udbud, men hvis særlige grunde taler for det, kan finansudvalget tillade, at et bygning sælges uden udbud. - Vi er meget interesseret i at overtage Hirtshals Fyr. Der er meget historie i det, og kommunen har brugt fyret som vartegn. Vi håber og glæder os over det, hvis det lykkes at overtage det, siger borgmester Knud Størup (UP), der nærmest betragter det som en katastrofe for byens image, hvis en privat køber byens vartegn. - Det skal lykkes, og det er noget, der bliver en attraktion i Ny Hjørring. Anne Dorthe Lillelund oplyser, at kommunens begrundelser er brugt i den skrivelse, som via Forsvarsministeriet er sendt til Folketingets Finansudvalg. Det er at fyret og tilhørende bygninger kan blive en samlet museumsenhed i Hirtshals, hvor der kan ske formidling i forhold til: ]Bunkermuseet, som er etableret på et areal ved fyret. ]Det omgivende naturområde med klit, strand og hav. ]Byen og egnen med særlig vægt på havn og fiskeri. - Lyset i toppen af fyret skal stadig være der, og tanken er museumsaktiviteterne bliver en del af Vendsyssel Historiske Museum, siger Hirtshals’ borgmester. Hvad prisen bliver for det smukke og renoverede bygningsværk skal Skat efterfølgende vurdere, hvis finansudvalget siger ja, og vurderingen sker sædvanligvis på markedsmæssige vilkår.