EMNER

Lys forude for Nordjysk Naturkød

Bedre økonomi i projektet gør det muligt for Hjørring Kommune at fortsætte til sommeren 2008

HJØRRING:Nordjysk Naturkød føres videre i kommunal regi indtil sommeren 2008. Eller til det overgår til privat regi inden den tidsfrist udløber. - Det er for godt et projekt til at blive lagt væk, og tiden er blevet mere gunstig til at føre det over i privat regi. Vi har snakket med flere aktører, og jeg vurderer at der er en pæn interesse for at overtaget Nordjysk Naturkød, siger projektkoordinator, udviklingskonsulent Peder Thøgersen, Hjørring Kommune. Også på afsætningssiden er der sket en gunstig udvikling med lidt flere slagterforretninger, som gerne vil sælge kødet. - Der er lidt grøde på nuværende tidspunkt med nye kødkoncepter med kvalitetskød og specielt kød fra en bestemt kvægrace. Så situationen ser anderledes bedre ud end for et par måneder siden, hvor der var problemer med afsætningen, oplyser Peder Thøgersen. Da Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme havde Nordjysk Naturkød på dagsordenen 1. oktober blev der sat en tidsfrist til 10. december til afklaring af projektets fremtid. Dengang havde projektet mistet flere forhandlere, fordi flere slagterbutikker var hørt op eller fusioneret. Da Hjørring Kommune fra januar 2007 overtog det amtslige naturkødprojekt var en landmand fra kommunen med i ordningen. Nu er der fem landmænd i Hjørring-området, der driver kvægbrug efter konceptet med kombination af kvalitetskød og naturpleje. Det betyder, at antallet af producenter ligner mere hvad der findes i andre kommuner i Nordjylland. Ved næste slagterrunde er der tilmeldt i alt 600 dyr. Hjørring Kommune skal ikke bruge penge på at videreføre projektet. En gunstigere projektøkonomi betyder, at 520.000 kroner forventes overført til 2008, idet der kun bruges 980.000 kroner af beløbet på 1,5 millioner kroner, der fulgte med projektovertagelsen. - Det har aldrig været meningen, at Nordjysk Naturkød skal fortsætte i kommunal regi, men det betyder ikke, at kommunen vil trække sig helt ud, når der er truffet en aftale med en privat aktør. Vi har stadig en rolle at spille i forhold til naturpleje, forklarer Peder Thøgersen. Projektet startede i 2004 af Nordjyllands Amt som et udviklingsprojekt, der med tiden skal hvile i sig selv.