Lys forude for nye ledige akademikere

Opgørelse kort efter eksamen tegner unødigt sort billede, siger uddannelseschefer

AALBORG:"Rekordhøj ledighed blandt nye akademikere". De gentagne overskrifter af den karakter skaber hovedrysten hos de to uddannelseschefer ved Nordjyllands Erhvervsakademi John Ejdrup og Ole Faaborg. Ikke fordi tallene sådanne historier er brygget på er direkte forkerte, men omvendt giver de ifølge uddannelsescheferne et forvrænget og derfor unødvendigt sort billede af virkeligheden. - Statistikker lavet i november over akademikere med få måneder gamle eksamensbeviser vil uværgerligt vise høje ledighedstal. Ser man til gengæld på ledigheden blandt dem, der blev uddannet et år tidligere, fortæller statistikken en helt anderledes positiv historie. Det er ikke så ringe endda, siger Ole Faaborg. De to er ikke i tvivl om, at den tilbagevendende negative omtale påvirker de unges studievalg. Det gælder f.eks. erhvervsakademiets linie inden for markedsføringsøkonomi, hvor man efter negativ omtale af beskæftigelsen oplevede et drastisk fald på optaget i 2003. Og det til trods for, at chancen for job ikke er så ringe endda. Ikke helt ringe Akademiet har netop fået ledighedstallene for årgang 2002 inden for de fem uddannelser af to års varighed, som akademiet udbyder. Og selv om ledigheden er et stykke over nul, er de to uddannelseschefer godt tilfredse med tallene. Blandt finansøkonomerne går otte procent ledige, hos markedsføringsøkonomer er tallet 14 procent, blandt datamatikere drejer det sig om 22 procent, hos multimediedesignerne 25 procent, mens 13 procent af serviceøkonomerne årgang 2002 er uden job. Totalt set er tallet 19 procent. Det vil sige, at mere end fire af fem er i arbejde eller er fortsat på en videregående uddannelse. F.eks. på Aalborg Universitet, hvor de kan få godtgjort en stor del af studiet på erhvervsakademiet. - Vi så da gerne meget lavere tal, men i lyset af udviklingen i samfundsøkonomien er det ikke så ringe endda. Og langt bedre, end de tårnhøje arbejdsløshedsprocenter, man får, hvis man ser på tallene få måneder efter eksamen, siger Ole Faaborg. Ifølge de to uddannelseschefter er der mere end én forklaring på, at de unge bruger tid på at afsøge mulighederne, før de dropper dagpengene. - Nutidens unge er mere kræsne end tidligere generationer, og mange har urealistiske høje tanker om, hvilke job de kan få. Derfor går der ofte et stykke tid, før de søger et arbejde, som de er kvalificerede til og derfor får, siger Ole Faaborg. Han tilføjer, at det også spiller en rolle, at de studerende for manges vedkommende har været igennem et relativt hårdt uddannelsesforløb. Skal flytte efter job - Så de har ikke travlt, og med dagpengene, der strækker noget længere end SU, er de heller ikke økonomisk pressede. Nogle snupper sig lige en ekstra ferie først. Nutidens unge skammer sig ikke over at gå på dagpenge, forklarer han. Endelig spiller det en rolle, at en stor del af jobbene skal findes andre steder, end i byen, f.eks. Aalborg, hvor uddannelsesforløbet foregår. - Specielt i trekants- og hovedstadsområdet er der mange job at få. Især mange af vores serviceøkonomer, der primært skal finde arbejde indenfor turistindustrien, må lige en tur omkring hovedstaden først. Og det skal de lige vænne sig til, siger han. Det er især uddannelserne markedsføringsøkonom og datamatikeruddannelsen, der har oplevet vigende interesse fra de unges side. På landsplan er optaget på datamatikeruddannelsen omtrent halveret, og John Ejdrup, der er Nordjyllands Erhvervsakademis ansvarlige for det studie, forudser derfor en betydelig mangel på nyuddannede datamatikere om relativt kort tid. Og andre deler den vurdering. - Jeg har hørt om en større bank, der har ansat syv datamatikere, som man ikke her og nu har brug for, men fra bankens side har man ønsket at sikre sig, når antallet af nyuddannede begynder at falde kraftigt, siger John Ejdrup, der betegner det som synd for de unge, at de vælger uddannelse på grundlag af tal, der ofte er alt for tynde. - De skal først og fremmest vælge efter, hvad de har lyst til. Og så i øvrigt støtte sig til, at de uddannelser, som vi udbyder, er erhverv med fremtid i, tilføjer han.