Lokalpolitik

Lys forude for Tjærebøttens medlemmer

Formanden for Folketingets miljøudvalg, Eyvind Vesselbo, vil hjælpe grundejere ud af forureningsfælde

FREDERIKSHAVN:Efter lang tid kamp for at råbe myndighederne op lysner det nu for ejerne af tjæreforurenede grunde. Torsdag 12. juni kommer formanden for Folketingets miljøudvalg, Eyvind Vesselbo (V), til Frederikshavn for at tale med beboerne i Grønlandskvarteret, der har organiseret sig i foreningen med det galgenhumoristiske navn Tjærebøtten. Venstres folketingsmedlem fra Frederikshavn, Jens Chr. Larsen, har længe fodret sin partifælle i miljøudvalget med avisartikler om grundejernes trængsler med stemplet "måske forurenet", fordi bundgarnsfiskere for årtier tilbage brugte grundene som tørreplads for nytjærede garn. - Jeg har med stor interesse læst artiklerne, og jeg bruger eksemplet fra Frederikshavn med at man skal spise 2,5 kg jord for at indtage en tjæremængde, der svarer til indholdet i én cigaret. Det er jo grotesk, siger Ejvind Vesselbo, som vil have jordforureningsloven lavet om. - Der skal være balance mellem oprydningskravet, omkostningerne ved at rydde op og miljørisikoen - og det er der ikke, som loven er skruet sammen for øjeblikket. Jeg har tonsvis af sager på mit bord med folk, der er kommet i klemme, fordi deres grund har fået stemplet "måske forurenet". Det duer ikke. Amterne må sætte tæring efter næring. Hvis en grund udpeges til at være i risikogruppen, må man kræve, at der på kort tid klargøres, om der i virkeligheden ér en reel forurening. I dag kan det tage op til 10 år, inden man kan undersøge de mange måske-forurenede grunde, siger Ejvind Vesselbo. Alene i Frederikshavn har amtet kortlagt 17 gamle tjærepladser med tilsammen flere end 400 grunde. Når grundene er registreret som måske forurenede, det såkaldte vidensniveau 1, må ejerne ikke foretage om- eller tilbygninger, og grundene er så godt som usælgelige. Beboerne føler sig svigtet af kommunen, der udstykkede grundene i 50erne og gav byggetilladelse.