Skagen

Lys forude

Endelig ser vi lys forude i Skagen kulturhusprojektet. Jeg udtaler mig i denne sammenhæng som medlem af bestyrelsen for Skagen biograf-teaterfond Vi har afholdt utallige møder - også med inddragelse af rådgivere på indretning og drift. Når vi skal i gang med selve udformningen af kulturhuset vil vi være en sagkyndig og engageret dialoggruppe. Vi vil bruges!! Det har været en lang proces. Heldigvis har bestyrelsen kunnet bevare engagementet og troen på, at Skagen vil få det kulturhus, som vil være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Skagen. Dette er ikke en påstand, men konklusionen i kommunens egen bosætnings undersøgelse. Jeg finder det naturligt at undersøge såvel indretning af kulturhuset i Kappelborgskolen som ved nybyggeri på skolemarken- der er jo flere synspunkter om hvad der er bedst. Jeg håber at arkitektberegningerne vil pege på Kappelborgskolen som det ud fra en samlet betragtning bedste sted at indrette kulturhuset. Udfyldelse af kulturhusrammerne forventer jeg sker i god og ligeværdig dialog med de kommende brugere. Hvad med at starte med at fjerne den gamle barak, som snart er tom. Så kan vi vende os til den åbne plads i byens centrum.