Pandrup

Lys over Lunden

V.HJERMITSLEV:Børne- og kulturudvalget i Pandrup Kommune er af den opfattelse, at fire lysmaster er tilstrækkeligt til at dække behovet for lys på V. Hjermitslev Stadion. Det er tidligere besluttet, at der skal foretages en renovering af lysanlægget og i den forbindelse har John Andersen fra Teknisk Forvaltning påpeget, at en optimal jævn belysning kræver seks lysmaster. Det vil koste 60.000 kroner at få rejst de fire master og børne- og kulturudvalget har nu sendt sagen videre til teknik- og miljøudvalget med en anbefaling. - Vi foreslår en finansiering ved ekstern arbejde, hvis ikke det er muligt at finansiere på den måde, må det finansieres via en tillægsbevilling, for vi har indgået en aftale, som vi har i sinde af holde, siger udvalgsformand HenrikC. Pedersen (V), der mener, at masterne er på plads inden sæsonstart.