Hjerneskader

Lyse udsigter for hjerneskadecenter

Tilbudet bliver permanent og udvides - nybyggeri er formentligt lige om hjørnet

SINDAL:Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade har bidt sig fast efter en opstart som pilot-projekt med blot et-årige driftsaftaler, som er indgået med amtet. Nu bliver hjerneskadecentret et permanet tilbud, som følge af amtets budget-forlig tidligere på året, og de lyse udsigter for centeret stopper ikke her. - Centret går fra 4,5 til seks døgnpladser, og der bliver ekstra terapeutnormering til genoptræningen i hjemmene, men nu er der også skabt grobund for et nybyggeri. At der kun er indgået en et-årig aftale for 2005 er bare ren teknik, siger formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF), der ligeledes er formand for hjerneskadecentrets bestyrelse. Måske 16 pladser Bestyrelsesformanden forventer faktisk - i lyset af positive forhandlinger med amtet - at der inden sommerferien næste år vil være en afklaring på opførelsen af et nyt byggeri et andet sted i Sindal - den konkrete placering, har man allerede en ide om. - Der bliver tale om et byggeri med seks, måske otte pladser, hvor to af dem bliver permanente botilbud. Jeg er ret overbevist om, at det er sådan, det kommer til at gå. Derudover er der i øjeblikket sonderinger om at etablere yderligere otte, permanente botilbud, siger Karl Bornhøft. - Udbygningen er et udtryk for, at der er politisk vilje til at give området, den status, som det bør have. At det så også giver flere job, er en sidegevinst, tilføjer han. Ros til Sindal-kræfter Dermed skulle der være skabt ro for centrets 15 medarbejder, de hjerneskadede og deres pårørende, som tidligere har måttet gå i uvished, da amtet for omkring halvandet år siden nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle se på forskellige løsninger på hjerneskade-området i det nordjyske. Kommunalbestyrelsemedlem Jette Sørensen (S) var en af de store drivkræfter i forbindelse med etableringen af centret, og derudover peger Karl Bornhøft på Sindals borgmester Søren Risager (V), som en væsentlig årsag til, at centeret nu ser ud til at få større og nye faciliteter.