EMNER

Lysenes messe i Langeslund kirke

ARENTSMINDE:Langeslund kirke, som udelukkende var oplyst af levende lys, dannede søndag aften rammen om en dejlig kyndelmisse musikgudstjeneste. De levende lys skyldtes, at kyndelmisse egentlig betyder lysenes messe fra latin missa kandelarum. ”Det er hvidt herude, Kyndelmisse slår sin knude”, sang Jens Borrits i en af sine solosange og hvidt det var der ved Langeslund kirke. Kyndelmisse levede dog ikke op til sit andet traditionelle ry som vinterens koldeste dag. Desuden sang Jens Borrits Ingemanns ”Lysets engel går med glans”, ”Kyndelmisse hjerteknude” samt Jeppe Aakjærs ”Sneflokke kommer vrimlende”. Alle fire solosange med organist Christian Vestergaard Nielsens smukt afstemte orgelspil. Sognepræst Gunvor Gadegaard var i sin prædiken inde på lysets betydning, og på hvordan man tidligere på denne tid af året fejrede lysets tilbagevenden. Prædiken berørte desuden lyset i overført betydning, nemlig at lyset er Kristus. Musikgudstjenesten sluttede med, at Christian Vestergaard som postludium spillede Lux aeterna, det evige lys, en komposition af Egil Hovland. JD