Lysere tider for de mindre landmænd

Tiden arbejder for de mindre og mellemstore landmænd, selv om udviklingen længe har gået mod det stadigt større og mere industrialiserede.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Det mener formanden for Nordjysk Familielandbrugs Rådgivningsselskab, Kurt Jørgensen, Brønderslev, som på organisationens årsmøde fandt grund til med Darwin at opmuntre medlemmerne: Fat mod. De arter, der forstår at indstille sig på ændrede livsbetingelser, vil overleve i fremtiden. - Vi oplever for tiden en kraftig ændring i forbrugernes adfærd. Man efterspørger kvalitetsprodukter med høj fødevaresikkerhed og kendt oprindelse, og det er tankevækkende, at fødevareprisindekset er steget tre gange så meget som det samlede forbrugerprisindeks. I forbrugeradfærden indgår i højere grad parametre som dyrevelfærd, etik og sundhed. Han nævnte, at nye analysemetoder gør det muligt at bevise kvalitetsmæssige forskelle. F.eks. indeholder mælk fra køer på græs en bedre fedtsyresammensætning og skal selvfølgelig markedsføres til en højere pris, påpegede han. Ingen naturlov - Stordriften er ingen naturlov, men som producent har man pligt til at være forandringsparat og udnytte tidens muligheder. F.eks. afregnes økologisk jerseymælk med et tillæg på 60 øre pr. kg, og økologisk svinekød har lige nu et tillæg på godt 14 kroner pr. kg. Det batter virkelig på bundlinjen. Og helt aktuelt har Nordjysk Familielandbrug i samarbejde med en biavlerforening fået godkendt et projekt med en budgetramme på 1,5 millioner kroner. Formålet er at øge produktion og beskæftigelse samt gavne natur og flora. Planen er at tilbyde fælles uddannelse, indkøb, markedsføring og afsætning, samt fælles behandlingscentre. Projektet indgår i et samarbejde med Rådet for Agroindustri og ventes at blive del af konceptet ’Smagen af Nordjylland’. - Jeg mener helt ærligt, at der i landbruget ligger store fremtidsmuligheder. Det er blevet et flerstrenget instrument sagde han, og pegede på, at man både kan udnytte den rekreative værdi, fremstille gode, sunde fødevarer og producere energi. EU’s nye satsning på vedvarende energi giver nye muligheder og udfordringer for landbruget, fremhævede han. Det vil betyde stigende priser på korn og foderstoffer, og efterhånden også højere pris på fødevarer og jord. Han nævnte også, at der ved separering kan udtages værdifulde næringsstoffer fra husdyrgødningen, mens tørstoffet kan bruges til fremstilling af ethanol eller sælges som energi til afbrænding. Store industrier står på spring for at aftage produktet for at undgå store CO2-afgifter. egon.kjoeller@nordjyske.dk