Sindal

Lyseslukker krævede afstemning

Mor­ten Ja­kob­sen (V) me­ner, at kom­mu­nen skal bru­ge pen­ge på ker­ne­ydel­ser i ste­det for møl­ler, rund­kørs­ler og ju­le­be­lys­ning.AR­KIV­FO­TO: BENT BACH

Mor­ten Ja­kob­sen (V) me­ner, at kom­mu­nen skal bru­ge pen­ge på ker­ne­ydel­ser i ste­det for møl­ler, rund­kørs­ler og ju­le­be­lys­ning.AR­KIV­FO­TO: BENT BACH

SINDAL:Julebelysningen i Sindal har i årevis været et smertensbarn, for hvem skal nu betale?[LF @Brød.9.:De seneste år har tidligere boghandler Søren Mose klaret opgaven med indsamlinger og et frivilligt laug dannet til lejligheden, men i år er opgaven lagt i hænderne på Sindal Udviklingscenter, som i den forbindelse har søgt Sindal kommune om et tilskud på 10.000 kroner. Ansøgningen blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet i mandags, hvor Morten Jakobsen (V) krævede en afstemning. - Sammen med møller og rundkørsler er det noget af det, vi ikke skal bruge penge på, lød det fra Venstre-manden. Resten af politikerne stemte dog for bevillingen, og efterfølgende bemærkede Niels Regnar Sørensen (UP), at udviklingscenteret i år gerne må huske at tage belysningen ned inden påske. Det koster i omegnen af 40.000 kroner at sætte blus på juleafstemningen i Sindal.