Lyset brænder sent på kommunekontorerne

Der arbejdes på højtryk på sammenlægningen. Det betyder, at der bliver båret meget flekstid med ind i storkommunen

AALBORG:Hvis du læser denne artikel ved 9-tiden, er der lidt over 500 timer tilbage, til kommunesammenlægningen er en realitet. For de ansatte på kommunekontorerne er der dog ikke meget tid til at dvæle ved den slags detaljer. Der skal nemlig noget arbejde fra hånden, så der er sikker drift fra 2. januar 2007. Det ekstra arbejde med kommunesammenlægningen af Nibe, Hals, Sejlflod og Aalborg kan mærkes på flekskontoen på kommunekontorerne. En rundspørge til forvaltningerne og rådhuse viser, at der er meget overarbejde i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er dog ingen central opgørelse over overarbejdet, men det gennemgående svar er, at overarbejdet primært er hængt op på ledere uden højere arbejdstid og nøglepersoner med en flekskonto. - Jeg har ingen tal på overarbejdet, for det kører decentralt, men der er ingen tvivl om, at mange er spændt for ud over bristepunktet, siger direktør i ældre- og handicapforvaltningen Niels Tikjøb Olsen. Det drejer sig primært om centraladministrationen i forvaltningen og handicapområdet. Man får en lang række nye amtsinstitutioner ind under vingerne, og medarbejderantallet stiger med 38 procent. - Der er ingen tvivl om, at der vil blive båret meget flekstid ind i den nye kommune, siger Niels Tikjøb Olsen. Centrale folk presset En anden forvaltning, der også får nye institutioner tilført samt 1200 medarbejdere, er social- og sundhedsforvaltningen. Ifølge direktør Preben Buchholt er der overarbejde, men det er primært bundet op på de medarbejdere og ledere, der er centrale omkring kommunesammenlægningen. - Jeg tør ikke sætte timer på, men det er klart, at der har været pres på. - Vi har nogle medarbejdere, der er mere end godt fyldt op på fleksskemaet, siger Preben Buchholt, der dog understreger, at der er regler for, hvor meget flekstid man må have. Belønnes i 2007 Hos skole- og kulturforvaltningen brænder lyset også sent. - Der er ingen tvivl om, at der er mange medarbejdere, der i de sidste måneder har haft meget travlt, siger direktør i skole- og kulturforvaltningen, Erik Ravn. Overarbejdet skal afspadseres, der er ikke en stor pose penge til at betale sig ud af overarbejdet med. - Der er ingen tvivl om, at der er mange, der har fortjent det, men det er ikke de rammer, som vi arbejder med. Til gengæld kan nogle medarbejdere se frem til lønstigninger. - I forbindelse med ny løn i 2007 vil vi forsøge at tage højde for det, siger Erik Ravn. I teknisk forvaltning er der ifølge direktør Christian Bjerg overarbejde i begrænset omfang. Det drejer sig blandt andet om IT-funktionerne. Der bliver dog mere tryk på kedlerne op til sammenlægningen. - Det er klart at op til, der bliver det mere hektisk, siger Christian Bjerg. En stor overarbejdspukkel bliver det ikke til. - Jeg tror egentlig, at for os handler det om, at vi har haft en god forberedelse, vi har arbejdet på det her i de sidste to år. Kommunaldirektør Jens Kristian Munk har en forventning om, at man forsøger at holde overarbejdet nede. - Vi har sagt det på den måde, at vi ikke vil have, at der er nogen, der går hjem 14 dage før jul, fordi de har nået loftet. Aalborg Kommune er i øvrigt ikke alene om overarbejdet. En rundspørge fra Nyhedsmagasinet Danske Kommuner viser, at overarbejdet er steget i 76 procent af sammenlægningskommunerne.