Trafikulykker

Lyspunkt i statistik over trafikuheld

FJERRITSLEV:Antallet af trafikuheld steg overordnet set i Nordjyllands Amt sidste år, men statistikken er lidt pænere for Fjerritslev Kommune. Her blev der registreret 27 uheld, og det er to færre end året før. De sidste 10 år har der kun et enkelt år været færre uheld. Så når amtet i disse dage udsender sin Uheldsinformation 2002 og meddeler, at der sker flere uheld, gælder det altså ikke Fjerritslev Kommune. Statistikken viser meget tydeligt, at det fleste uheld i kommunen sker uden for byerne. Af de 27 uheld sidste år sket blot seks i en by. Fire af dem skete i Fjerritslev, mens Bonderup og Klim hver tegner sig for et enkelt. Især Fjerritslev by har de seneste 10 år oplevet et pænt fald i antallet af bulede biler og brækkede ben. I 1993 og 1994 var der for eksempel hvert år 13 uheld i byen. Statistikken tyder på, at det nytter at lave om på kryds og andre steder, hvor der er risiko for sammenstød og solouheld. Det er selvfølgelig en ringe trøst for dem, der sidste år kom til skade ved en ulykke i kommunen. Ud af de 27 registrerede uheld må det konstateres, at en person blev dræbt og 17 kom til skade. Amtet har noteret sig, at Fjerritslev Kommune har lavet en handlingsplan for trafiksikkerhed, som måske kan være med til at bringe antallet af uheld ned, eftersom trafikforholdene forbedres. Sammenlignes med nabokommunerne, kan man se, at Brovst havde to uheld flere og Løgstør hele 39 uheld. For hele amtet noterede politiet i alt 1.609 trafikuheld sidste år - en stigning på 88. I knap halvdelen af dem skete der personskader.