Lokalpolitik

Lystanlægget er ikke nye boligers have

Entreprenør skal fremlægge realistiske billeder til lokalplan

FJERRITSLEV:Ideen med at bygge tre blokke med lejeboliger ud mod Fjerritslev Lystanlæg er helt i orden, mener kommunens tekniske udvalg. Men man skal ikke kalkulere med, at lystanlægget bliver en slags forstørret have til de nye boliger. Det siger udvalgsformand Jørgen Eriksen (V), efter at udvalget har set på det første udkast til en lokalplan for de kommende boliger mellem Søgade, Østergade og lystanlægget. Byggeriet projekteres og opføres af entreprenørfirmaet HolmsøHuset, der også har leveret materialet til lokalplanforslaget. - Vi er ikke tilfredse med de visualiseringer, vi har fået af byggeriet, specielt ikke af forholdene ind mod lystanlægget. Nu beder vi HolmsøHuset om at få nye realistiske billeder, siger Jørgen Eriksen. På edb-visualiseringen af den planlagte toetages blok ud mod anlæggets vestside er alle store træer mellem anlæggets sti og skellet til nabogrunden fældet, så der er frit udsyn fra de nye lejligheder til hele lystanlægget. Og omvendt. - Det er en misforståelse, siger Jørgen Eriksen. - Der kan højst blive tale om en mindre udtynding og at skære enkelte træer tilbage. Det er ikke planen at fælde de gamle træer i anlæggets vestside, understreger udvalgsformanden. Omfanget af udtyndingen bliver beskrevet i lokalplanen, og den vil blive foretaget af kommunen, da det er en kommunal grund. - Byggeriet er desuden anbragt for tæt på stien i anlægget, så vi skal have et nyt bud på den rigtige placering, siger Jørgen Eriksen videre. Et andet punkt i forslaget, der skal rettes til, at placeringen af en nødvendig vendeplads for bilisterne, der kun kan køre til området fra Enghavevej. Den skal anlægges syd for den kommende stiforbindelse mellem Søgade og lystanlægget, så kun meget få bilister med ærinde til de tre boliger på nordsiden af lystanlægget skal køre over gangstien. Der bliver ingen tilkørsel for biler fra Østergade og Søgade. Entreprenøren har et par dage til at fremskaffe nye billeder, hvis han vil være sikker på, at den nye lokalplan kommer med på kommunalbestyrelsens møde i april.