Aars

- Lystanlægget skal have plads til alle

AARS:Langt overvejende stod den på ros fra de omkring 50 deltagere i borgermødet til komitéen bag renoveringsprojektet i Lystanlægget. De få betænkeligheder der var, gik fortrinsvis på udseendet af dele af projektet. Enkelte var også en smule nervøse for om forslaget om mere lys i anlægget vil forvandle det til et lyshav. Det vil det ikke, forsikrede Asger Dalsgaard. Lysplanerne for eksempelvis øen i søen handler om at lyse op og fremhæve - ikke om at bade i lys, pointerede han. Èn forudså, at trapperne fra scenen på øen ned i søen vil blive det helt store hit, når der skal drikkes øl en varm sommerdag. De mest markante bekymringer handlede om frygten for, at der ikke bliver plads til alle i anlægget. Derfor blev der også efterlyst flere borde rundt om i anlægget som supplement til de bænke idegruppe generøst har spredt rundt om i det nye anlæg. - Det er for dårligt, at man i Aars ikke kan henvise turister til at sætte sig ned i sønanlægget, når de kommer ind på turistkontoret og spørger, hvor de kan spise deres madkurv, lød én af de konkrete indvendinger. Synspunktet bliver i lighed med de øvrige fra borgermødet taget med i overvejelserne, når kommunen og komitéen genovervejer projektet efter den otte uger lange høringsfase.