Lystbåde får eget bassin i Strandby

Fiskefartøjer og lystbåde får hver sin del af havnen - Lystbådehavnen bliver et anpartsselskab

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bag den nye kaj er der et inddæmmet areal, som fyldes op med blandt andet materiale fra oprensning af bassinet ved auktionshallen.

Strandby Havn får nu en rigtig lystbådehavn, og den del af havnen får oven i købet sin egen organisation, nemlig et anpartsselskab, Strandby Lystbådehavn ApS. Formanden for havnen, Svend Erik Andersen, oplyser, at arbejdet med at etablere lystbådehavnen begynder på mandag. Det er samtidig med, at havnen går i gang med at renovere kajen ud for havnebassinet ved konsumcentret og auktionshallen og med at rense op i store del af havnens vandareal. Cirka 150 lystbåde Den nye lystbådehavn etableres i det sydligste havnebassin ind mod byen. Der bygges en ny træbro cirka midt i bassinnet, så der bliver plads til cirka 100 lystbåde med egen bådplads i bassinet. Der bliver desuden cirka 50 bådpladser til mindre lystfartøjer og motorbåde i det bassin, hvor lystbådene hidtil har haft liggeplads. Det er også her de mindre fiskejoller har deres plads. Baggrunden for, at havnen nu etablerer en egentlig lystbådehavn, er, at mange af de godt 80, som har en lystbåd liggende i havnen, har efterlyst det. Desuden betyder nedgangen i antallet af fiskefartøjer, at der kan blive plads til et selvstændigt lystbådeafsnit i havnen uden, at det vil genere fiskerne. Anparter For at få en fast liggeplads i den nye lystbådehavn, skal man købe en anpart i det nye selskab. Prisen for en anpart afhænger af, hvor stor en plads man skal have, siger Svend Erik Andersen. Den gennemsnitlige plads koster mellem 30.000 og 40.000 kroner. De dyreste, og altså største, vil koste cirka 60.000 kroner, mens de mindste kommer til at koste omkring 25.000 kroner. Ud over anparten skal lystbådeejerne betale et årligt beløb til driften af lystbådehavnen. Informationsmøde Strandby havn holder informationsmøde om den nye lystbådehavn tirsdag 24. februar. Det er i Havnefrontens gildesal. På dette møde vil man også kunne tegne sig for køb af anparter. Svend Erik Andersen venter, at alle, som nu har en lystbåd liggende i Strandby, bliver anpartsejere i den nye lystbådehavn. - Men vi skal naturligvis helst have solgt alle anparter, og der er ikke på forhånd nogen begrænsninger af, hvem der kan købe en anpart, siger han. Gæstesejlere Den nye lystbådehavn skal også lægge fortøjningspladser til, når der kommer gæstesejlere til Strandby havn. - Det bliver havnefogeden, der kommer til at stå for opkrævning af den leje, gæstesejlerne skal betale for at ligge i havnen, og indtægten går til Strandby Havn. Men det er naturligvis meningen, at pengene fra gæstesejlerne skal bruges til gavn for lystbådehavnen, siger Svend Erik Andersen. 4,5 millioner kr. Det kommer til at koste Strandby Havn 4,5 millioner kroner at etablere den nye lystbådehavn, og det er penge, havnen selv må udrede. - Pengene kommer dog ind igen, hvis vi får solgt alle anparter, siger Svend Erik Andersen. De øvrige arbejder, havnen indleder i morgen, beløber sig til i alt 15,8 millioner kroner, og dem har havnen fået en del af i tilskud fra den Europæiske Fiskeri Fond. Ny spunsvæg Ud over, at der skal renoveres ved kajen i auktionsbassinet med blandt andet ny spunsvæg, skal der renses op i både dette bassin og i den del af havnen, som går ind til skibsværftet. Her skal der være fem meters dybde. Det er der også ved den 170 meter lange nye kaj, der er lavet i industrifiskebassinet. Den nuværende træbro, som går ud midt i bassinnet ved auktionshallen, bliver fjernet. - En del af materialet fra oprensningen og uddybningen af havnen bruges til at fylde op i lystbådebassinet. Her bliver der en vanddybde på 2,6 meter. Ny kaj - Materiale fra oprensningen af havnen skal desuden bruges til at fylde op ved den nye kaj. Her er der et større område, som er inddæmmet af den nye kaj, der skal fyldes op. Her vil der både være god plads til, at fiskerne kan arbejde med deres redskaber, når de ligger ved kaj, og der kan blive plads til et par mindre virksomheder, siger Svend Erik Andersen. Arbejdet med både nyindretningen af auktionsbassinet, lystbådehavnen og opfyldningen ved den nye kaj skal være afsluttet 1. maj.