EMNER

Lystfiskere: Stemmeværket skal helt væk

Danmarks Sportsfiskerforbund kan ikke acceptere halve løsninger

Vandmøllen er Sæbys vartegn og mest fotogra-ferede motiv. Men hvis det står til Danmarks Sportsfisker-forbund, skal hele stemme-værket fjernes.arkivfoto

Vandmøllen er Sæbys vartegn og mest fotogra-ferede motiv. Men hvis det står til Danmarks Sportsfisker-forbund, skal hele stemme-værket fjernes.arkivfoto

SÆBY:Striden om vandmøllens berømte stemmeværk har længe skilt vandene i Sæby. Nu går også Danmarks Sportsfiskerforbund i sagen - og det med et synspunkt, der trækker fronterne hårdt op. I et brev til Nordjyllands Amt kræver miljøkonsulent Jens K. Thygesen fra forbundet, at stemmeværket fjernes helt. - Vi er principielt af den opfattelse, at opstemninger i vandløb helt fjernes, så vandløbenes autenticitet genskabes. Denne målsætning er også hjørnestenen i EUs vandrammedirektiv. Det blev vedtaget af medlemslandene i 2000 og skal gælde inden 2015, siger Jens K. Thygesen. Denne udmelding står i skærende kontrast til ønskerne fra blandt andre Sæby Museum og Sæby Kommunes Bevaringsforening. Her anser man stemmeværket for at være en kulturhistorisk perle. Og vandløbsloven siger netop, at man kan kan se bort fra fiskenes passage op i danske å-løb, hvis kulturhistoriske interesser taler for det. Men det har Jens K. Thygesen kun et skuldertræk til overs for. - Vandrammedirektivet indeholder godt nok undtagelsesbestemmelser fra den overordnede målsætning om fri passage i alle vandløb, men blandt disse er beskyttelse af kulturmiljøet ikke nævnt specifikt, siger han. På den baggrund anbefaler Dannmarks Sportsfiskerforbund overfor amtet, at hele stemmeværket fjernes. Men denne løsning er for radikal, mener man i Sæby. Selv ikke medlemmerne af Sæby og Omegns Lystfiskerforening, der ellers kæmper en brag kamp for at sikre fiskene en smidig passage op i Sæby Å, er enige. - Jeg er ganske sikker på, at det ikke vil møde nogen som helst forståelse hos de lokale beboere. Det er for nemt at sidde i Vejle (Sportsfiskerfundets hovedkontor, red.) og rive en bygning i Sæby ned. I mine begreber er vi tilbage ved udgangspunktet og har taget opstilling på hver sin side af ”vandfaldet”. Denne form for ”bekæmpelse” af hinanden virker simpelthen ikke, der må og skal findes en løsning, som virker begge veje. Fiskene SKAL kunne passere og møllen samt stemmeværket SKAL forblive, så enkelt er det. Med disse to udgangspunkter, SKAL den tekniske løsning findes, skriver Michael Koch på Sæby og Omegns Lystfiskerforenings hjemmeside. Som tidligere omtalt i disse spalter er en lokal arbejdsgruppe sat til at vurdere en række tekniske forslag til, hvordan interesserne kan forenes. Og alt tyder da også på et kompromis, hvor kun en del af stemmeværket fjernes. Det skulle nemlig ikke være nødvendigt at fjerne hele stemmeværket for at sikre fiskene adgang op i Sæby Å.