Lystfiskere venter

Flere lystfiskere mener, at der er blevet færre fisk i fjorden

AALBORG:I 42 år har Ronald Mølgaard Kristensen fra Bouet jævnligt stået på havnen i Nørresundby med sin fiskestang. Efter hans mening har der været tale om støt tilbagegang. Det er otte år siden, han sidst har fanget en torsk, og rødspætter og skrubbere er der langt imellem. Som regel kommer Ronald Mølgaard Kristensen flere gange om ugen på havnen i Nørresundby: - Det vi kan fange er gennemtræksfisk som sild og hornfisk. Torsk er her ikke mere, og det er så årsag til, at der kan være mange sild. - Et af de store problemer er grødeskæringen i åerne, hvor græsset blot får lov til at flyde ud i fjorden. Her går det til bunds og ligger og rådner. Det giver en fjordbund uden fisk. Men der er masser af krabber, siger Vagn Ove Brøndum, Aalborg, der også er ivrig lystfisker. Han mener også, at muslingefiskeri er til stor skade for Limfjordsmiljøet. - Hele havbunden bliver ved muslingefiskeriet skrabet op, og det giver forurening, sigerVagn Ove Brøndum. Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbunds nordjyske region Arne Jensen har svært ved at få øje på en forbedring af fjordmiljøet. Forbedringerne giver sig efter hans mening ikke udtryk i øget fiskeri. - Det, vi kan fange, er vandrefisk som f.eks. sild og hornfisk og også lidt ørreder. Men vi mangler standfisk, som rødspætter og skrubber. Når vi har konkurrence kan vi notere tilbagegangen. Der bliver ikke vejet fisk ind som tidligere, sigerArne Jensen. Han mener også, at muslingefiskeriet er et af de store problemer. Efter Arne Jensens opfattelse burde man give muslingefiskerne en økonomisk kompensation for at holde op. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland Thorkild Kjeldsen mener, at målet må være at skabe et bredt spekter af dyre- og planteliv. - Det kan godt være, at der er sket forbedring, men f.eks. med kvælstof er vi langt fra målsætningen. Der er jo langt op til fiskeri i det omfang, der tidligere har været i Limfjorden, siger Thorkild Kjeldsen. Med fosfor er amtets målsætningen for, hvor meget der må udledes tæt ved at være opfyldt. - Det skyldes jo de rensningsanlæg, der blev etableret for en del år siden. Men for at få gang i den udvikling måtte myndighederne jo også nogle steder tage tommelskruerne i brug, siger Thorkild Kjeldsen.