lystfiskerspalten i april

Kevin Nielsen fik pokalen, som gives til den der har gjort en særlig indsats i foreningen. Privatfoto
3. april 2017 07:00

Lystfiskerforeningen i Frederikshavn har afholdt generalforsamling sidst i marts og Kevin Nielsen fik pokalen, som gives til den der har gjort en særlig indsats i foreningen. Kevin har påtaget sig arbejdet som formand for VPU (Vandplejeudvalget) da bestyrelsen skulle omorganiseres. Han er formand for det udvalg der sørger for udsætning af fisk, etablering og vedligeholdelse af gydebanker - det er faktisk hans og udvalgets fortjeneste at der er fisk i vandet. Ikke mindst har han taget sig af projektet om den vigtige gydebæk - Skaarupgaards Møllebæk - og han er på mange andre områder et stort aktiv for foreningen og en af dem der brænder for arbejdet. Han er også primus motor i arbejdet med at udrydde den grimme signalkrebs.

Nyt æresmedlem

Der blev også uddelt en anden pris. Ingolf Jensen fra Skærum blev udnævnt til æresmedlem. Den tidligere (afdøde) formand Bjarne Pedersen var æresmedlem. Nu er det ikke sådan at når én går bort skal man vælge en anden - bestyrelsen bestemmer suverænt om man skal vælge en ny - men det var et naturligt valg.

Ingolf har været medlem af foreningen i mange år - næsten 50. Han har været både kasserer, sekretær og udfyldt andre poster. Bl.a. havde han en finger med i spillet da foreningen havde jubilæum - og der skulle udgives en jubilæumsbog.

Udover det er han en hyggelig fætter som gerne deltager i fisketure til Norge, foredrag i klubhuset og han har foreningsånd. Det vil sige at han er god til at møde op når der er havedag i klubhuset og når der skal udsættes fisk m.v.. Han båder nyder de sociale arrangementer og arbejder med. Måske har det noget med alderen at gøre...... de medlemmer fra 1940-erne og 50-erne er vant til at yde for at nyde i en forening. Mange medlemmer i dag betaler bare et kontingent - og forventer at tingene bliver ordnet.

Sådan er Ingolf ikke. Han møder op - selv når der skal fældes træer. Han blev træt - men er nu også et stykke over 70. Foreningen håber at have ham mange år endnu.

Diplom og boggave

Ingolf Jensen blev udnævn til æresmedlem. Udover ros fra formanden fik han også diplom og en boggave.

På generalforsamlingen var der stor diskussionslyst om mange emner bl.a. omkring juniorarbejde eller mangel på samme, men alt blev styret på fornuftig vis af Henrik Kofod som var dirigent. Næstformand Henning Jakobsen og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Hansen, Henrik Kofod samt suppleant Thomas Nymann blev genvalgt, men foreningen har generelt problemer med at finde folk til at lave arbejdet. Dog lykkedes det denne gang at finde en suppleant - Keld Christiansen blev valgt. Foreningen står overfor problemer med fiskeavl - idet den dambruger der opdrætter deres fisk har opsagt aftalen. Foreningen er i gang med at udvikle en ny løsning.

Husk at i april er det hornfisketid (og havørredtid) på kysten. Den kan være svær at kroge. Et lille fif er at fjerne blinkets normale krog og i stedet montere en meget lille trekrog i 5-10 cm line. Man kan også benytte silkesnore som kan købes i de fleste grejbutikker. Silkesnoren sidder fast i hornfiskens tænder. Den "kroger" godt og du undgår fejlkrogninger og bundbid. Men den duer jo ikke hvis en havørred tager dit blink.

-hilsen von Angler, som gerne bringer din fiskehistorie

Tlf.: 29 93 76 92 eller h.v.jakobsen@webspeed.dk

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...