Lyt ikke

LANDMÆND:Kære politikere. Stå fast i den storm landbruget prøver at rejse mod planerne om at genoprette vandmiljøet i Limfjorden. Naturen tilhører ikke kun landbruget. Den tilhører os alle sammen, og det vil blive et enormt kvalitetsløft for både natur og samfund, hvis sårbare områder i Limfjordens opland føres tilbage til skov og vådområder.