Lyt mere til FRP

Regeringen lovede at gøre noget ved problemet med de mange udlændinge i Danmark. Men i 2002 har regeringen uddelt i tusindvis af statsborgerskaber til udlændinge. Jeg har svært ved at se, at regeringen og dens støtteparti har gjort noget reelt ved problemet. Havde de gjort det, ville vi i dag have haft færre udlændinge. Men vi har flere! Fremskridtspartiet har gentagne gange påpeget overfor regeringen, hvorledes problemerne kunne løses. For både problemerne med det urimeligt høje skattetryk og problemerne med de mange fremmede hænger sammen. Når man har mange offentlige udgifter, er man også nødt til at indkræve mange penge i skatter. Det er en logik, som alle undtagen regeringen kan indse. Sålænge regeringen ikke er villig til at skære i de mange overflødige offentlige udgifter, vil vi fortsætte med at have et enormt skattetryk. En af de meget store økonomiske belastninger for de offentlige kasser, er de mange fremmede i landet. Det er umuligt at opgøre præcist, hvor meget det koster samfundet at have alle disse fremmede på kost og logi. Man har nemlig sørget for at skjule udgifterne godt i de offentlige budgetter. Der har været nævnt udgifter på 10-50 mia. kr. Hvert år! År efter år! Dertil kommer den økonomiske belastning det er, at de fremmede optræder oftere i kriminalstatistikken, end andre gør. Mit nytårsønske er, at regeringen begynder at lytte til Fremskridtspartiet. For Danmarks skyld. Aase Heskjær landsformand for Fremskridtspartiet, Beatesmindevej 28, Aalborg SØ aase.heskjaer@frp.dk

Forsiden