Lyt mere til landmændene

Mon ikke snart det er på tide, at respektere lodsejernes, borgernes og i øvrigt alle berørte personers mening vedr. "Projekt Naturreservat i Lille Vildmose", nemlig at vi klart og tydeligt ønsker Lille Vildmose bevaret som den er, og ikke som et eller andet "smart" forsøgsprojekt.

På mødet i Båndbyhallen 30. marts 2005, blev det ikke blot "skåret ud i pap", men nærmere "skærebrændt ud i karrosseriplade" hvad de berørte personer mener om projektet, dette kan vel ikke blot ignoreres - eller kan det? Der var allerede fra starten af mødet forsøg på manipulation, idet der var sendt indbydelser ud til (forskellige borgere) i området. For at dette skulle gå "retfærdigt" til, fik vi ovenikøbet oplyst, at disse indbydelser var sendt ud af et uvildigt firma, som varetager disse opgaver. Der var bare lige den lille hage ved det, at disse indbydelser i stor tal, var sendt ud til børn mellem 0 og 3 år. Og på disse indbydelser stod der ikke noget om, at deres forældre var velkomne til at følge med. Jeg tror nærmest, at borgere på mellem 0 og 3 år, endnu er ganske uinteresserede i Lille Vildmose, men det var godt forsøgt. Da mødet endelig begyndte, viste det sig, at der var langt flere deltagere end forventet, dog at bemærke, langt flere af de deltagere som helst ikke skulle have været hørt, nemlig lodsejerne, arbejderne hos Pindstrup samt borgerne i området. Vi var godt nok blevet informeret om, at der ville blive afstemning om hvilke fire ting fra de fire scenarier, vi syntes bedst om, men ved en sådan afstemning, regner man naturligvis med, at man også har muligheden for at stemme helt og holdent imod det hele, for at bevare mosen som den er. Sådan blev det også, men først efter, at der dagen før på et møde med lodsejerne nærmest var blevet gennemtvunget, at der skulle laves en rubrik mere på afstemningslisterne, nemlig en nej-rubrik til "Projekt Naturreservat" i nogen som helst form. Og i denne ekstrarubrik fik de i særdeleshed deres "grønne områder", idet vi skulle klæbe små grønne cirkler på det vi stemte for. På alle fire scenarieforslag, var nederste ekstra tilføjede nej-rubrik fuldstændig overklistret med grønne mærker, mens der kun sad ganske få mærker i de andre rubrikker. Men hvordan kunne man også forvente, at mødet kunne blive afholdt på sober vis, når hele projekt Naturreservat i forvejen er startet på en usand historie? Hvad mener jeg så med det: Så vidt jeg erindrer, hvilket jeg iøvrigt også fik bekræftet af en deltager på mødet, ovenikøbet en fortaler for Naturreservatet, så startede hele denne Naturreservathistorie, da der for længe siden blev set ørne i Vildmosen. Straks blev det til, hvor fantastisk det var, at disse kæmpefugle havde slået sig ned i dette område, og endog havde bygget rede der, for det var der "nogle", der havde set, og disse "nogle", var næsten sikre på, at ørnene også yngledede i området. Der er ørne i området i ny og næ - ja, det er ganske vist, det har vi, der bor i området, vidst i mange mange år, for de har været der i omkring 50 år. De kommer på besøg en gang imellem. Og hvad ornitilogerne "glemte" at fortælle, da de opdagede ørnene, var at der er sat ørne ud i området af Schimmelmann i samarbejde med Ørnereservatet i Thuen ved Frederikshavn, netop for at se om de ville yngle der, men det ville de ikke. Men det var en oplagt chance til at få startet op med reservat. Blot var der ingen, der havde taget forbehold for, at vi er nogle, som har kontakt til Ørnereservatet i Thuen. Ørnereservatet i Thuen har endog bedt folk i projektet om at tage foto eller komme med anden dokumentation for, at der er en ørnerede i mosen, som der er blevet påstået - ja, de har også været nede med kamera til dette. Men disse foto kunne af en eller anden grund ikke tages. Så var det pludselig så "heldig", at vi fik den store storm - hvad tror i der skete - ørnereden blæste ned. Så var den historie reddet hjem, bortset fra at Ørnereservatet i Thuen nu gerne ville have fotos eller anden dokumentation fra den nedfaldne rede. Endnu en gang kunne der stilles kamera til rådighed - men nej - reden var væk. Så er det at vi godt nok må konstatere, at der sørme godt nok er store huller og kviksand i mosen, når sådan en stor rede bare kan forsvinde, når nu så mange mennesker har set den! Men nu er der jo også allerede blevet brugt mange af borgernes penge på "Projekt Naturreservat", så hvad skal de så med ørnereden, så det var nok meget belejliget med den storm. I føromtalte scenarier er det gældende i alle forslag, at landmændene skal omlægge til økologisk drift. Det lyder tillokkende, i hvert tilfælde bare det, at de kan få lov vil at dyrke noget overhovedet, bortset fra at alle der arbejder med landbrug ved at økologi er en "dødsejler" - hvis det da ikke lige var for tilskuddene, men varer de ved? Er der overhovedet nogen grund til at spilde flere midler på at arbejde med at sætte flere såkaldte vilde dyr ud i området, når det allerede har vist sig, at de "vilde" dyr som er sat ud, mistrives og dør af sult m.m.. Vi, der færdes derude og har forstand på dyr, kan se det dag for dag. Stop dog det dyrplageri. Og så var der vist lige også lidt med øremærkning - havde det været en landmand - så var han både blevet skudt, hængt og brændt på en gang - hvor er forskellen? Hvorfor ikke skønne på de landmænd, der trods det ene reb om halsen efter det andet, ufortrødent arbejder videre. Istedet for at lave det her "flop" - for det er ikke andet - som giver landmændene det sidste ryk i rebet. Når landmændene siger stop, hvis i får jeres projekter gennemført, er i så så naive at tro at i kan få deres hjælp til jeres projekter, for det får i kraftigt brug for. Husk på, at I ikke engang har tænkt jer at kompencere for det, I vil tage fra dem, hvis I kan blive fri. Der nævnes også i to af scenarierne, at jagt stadig vil være tilladt! Er alle fortalere for Naturreservatet da jægere? Så vidt jeg er orienteret, findes der ikke et eneste Naturreservat, hvor nogen former for jagt er tilladt. Ordet Naturreservat, betyder netop, at naturen (herunder dyrene) skal klare sig selv, med naturlig frasortering af "dårlige liv", men det er måske det i har misforstået, og nu lige vil afprøve det på landmændene. Mig bekendt er der ingen her, som lever af jagt, for de, som praktiserer det, er det blot som en hobby. Men landmændene og Pindstrup har Mosen som levevej, og i alle fire scenarier går det stort set ud på at "kvæle" landmændene og Pindstrup, selv om det forsøges godt skjult. Prøv dog for denne ene gangs skyld at lytte til eksperterne, og eksperterne er i dette tilfælde ikke dem, som har læst sig til det hele, og nu vil "teste" deres viden i praksis, dette forsøg er mosen for dyrebar til. I skal lytte til de rigtige eksperter, nemlig landmændene i Mosen, arbejderne i Pindstrup samt landarbejderne, som generation efter generation har arbejdet i og med Mosen, og kender den i praksis. Hvis de boglige eksperter får deres vilje og laver om på Mosen, er der om 30 år ikke noget, der hedder hverken Lille Vildmose eller noget som helst andet der. Alle deres "vilde" dyr vil dø af sult og sygdom, og det hele vil med al den økologi blive kvalt i ukrudt - ikke engang spahgnum vil bestå - skal vores dejlige Mose virkelig udsættes for dette, blot fordi nogle boglige eksperter og politikere skal bevæge sig ind på et område som de absolut ikke har forstand på? l øvrigt er der allerede turister i Mosen, netop p.g.a. at den er som den er, og bliver dyrket som den gør. Jeg bor selv i kanten af Mosen, og færdes ofte i Mosen, og møder derfor mange turister derude. Mange gange i de seneste par år har jeg fået at vide af turisterne, at de er kommet her i busser m.m. hvert år, igennem mange år, netop for at se Mosen blive dyrket som den gør, og p.g.a. det naturlige dyreliv, der medfølger. Men samtlige turister meddeler også ligeud, at hvis projekterne kommer igennem, er de færdige med at komme, da de udelukkende kommer for at se en naturlig Mose, og ikke vil køre efter et "kunstigt" Naturreservat - dem er der nok af. Husk i øvrigt, at mosen er mindst lige så farlig og lumsk som havet, når man ikke kender den og ikke viser den respekt. Det så vi jo allerede sidste sommer, når de "nye turister" lige ville slukke en smøg i spahgnum. Hvad tror I forresten, der sker, hvis der lige er en der vil tage en svømmetur i Bettesøen, eller hvis nogen bevæger sig ud hvor der er kviksand, for det er der også, eller hvis en barfodet træder på en hugorm? Men det kan jo være, at der indgår en ny stor flot brandstation i planerne, for det bliver der brug for. Så kan mosearbejderne og landmændene jo blive brandmænd, m.m.! Eller har i tænkt jer at udstille landmændene og mosearbejderne (som en særlig uddøende race) i særlige små bure, som turisterne kan se på? I så fald må man da håbe, at turisterne m.fl. husker at fodre dem, for de bliver da ikke mere istand til at brødføde sig selv, eller for den sags skyld brødføde mange andre, som de har gjort i årtier. Men den konsekvens har de kære politikere m.fl. selvfølgelig overvejet? Eller er de ikke kommet så langt i planerne, inden projektet sættes igang? I disse H.C. Andersen-tider, minder hele denne historie mig lidt om eventyret "Hvad fatter gør". Det får mig til at ønske, at Naturreservatfortalerne ville indse, at vi altså ikke er som Mutter. Smid nu den sæk "rådne æbler" væk, og lyt for en gangs skyld til eksperterne, nemlig os som bor i, arbejder i, og kender området. Når alt kommer til alt, er det jo også vores penge i spilder på det. Brug dog dem og jeres tid på noget mere fornuftigt. Husk, det er ingen skam at indrømme sine fejltagelser, omend man bliver tvunget til det. Den største skam er at lade som ingenting.