Lokalpolitik

Lyt rigtigt godt efter nuancerne

Et land i noget, der ligner konstant valgkamp, er reelt et land i politisk lammelse. I en valgkamp kan næsten alting lade sig gøre, fordi det fyger med gyldne løfter. Men samtidig kan ingenting lade sig gøre, fordi der først skal tegne sig et flertal for alle de mange løfter. Denne specielle tilstand af valgkamp har præget Folketinget, stort set siden mødeaktiviteten blev genoptaget på Christiansborg i begyndelsen af oktober. Alene derfor er der god grund til, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har besluttet at udskrive valg tirsdag 8. februar. For dels ligger valget mest praktisk nu for ikke som i 2001 at kollidere med og overskygge kommunalvalget til efteråret, dels gælder det om at få renset luften og komme videre. Også i god tid inden kommunalreformen, som VK-regeringen - hvis den fortsætter - regner med at have forhandlet færdig inden sommerferien. Men aldrig så snart har Anders Fogh Rasmussen udskrevet valget, før valgkampen gøres til et slags præsidentvalg mellem ham og Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft, hvor den der er bedst til at kommunikere og sætte dagsordenen i medierne vinder. Vi vil i de næste knap tre uger komme til at opleve to mænd, der lejlighedsvis mødes i dueller og ellers er at finde på landevejen i deres kampagnebusser, mens de prøver at møde så mange mennesker og trykke så mange hænder som muligt. Lyder det ikke bekendt? Det er alt for snævert og unuanceret. I højere grad end personer og personlig troværdighed bør det handle om den politiske troværdighed, der ligger i at formulere den helt rigtige vision for Danmark. Efter sigende bliver det vigtigste for de danske vælgere ved med at være flygtninge- og indvandrer-politik - selv om VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti allerede har bremset alvorligt op for tilstrømningen, mens det stadig kniber med integrationen. Men det væsentligste emne for Danmark og specielt for Nordjylland må være: Hvad skal vi leve af? Vores velfærd og den økonomiske og sociale sikring af den kan ikke undgå at blive hovedtema. Og her kommer det næppe Venstre og De Konservative på tværs, at De Radikale tegner til at blive et af valgets vindere. For ligesom VK-regeringen har brugt støtte fra Dansk Folkeparti til at gennemføre flygtninge- og indvandrerpolitik, synes det oplagt at samarbejde til anden side med De Radikale om de reformer, der skal sikre dansk velfærd i fremtiden: Skattereform, arbejdsmarkedsreform, socialreform, uddannelsesreform. Et bredt funderet samarbejde hen over midten er formentlig klart at foretrække for Anders Fogh Rasmussen efter valget. Valgkampen vil stille store krav til befolkningen. Ikke bare når det gælder om at vælge rigtigt, men også om at lytte efter nuancer i en valgkamp, hvor visionerne hos de store partier på mange områder vil lyde ens, fordi de kæmper om de samme midtervælgere. Det bliver spændende at se, om vi danskere endnu engang bekræfter vort ry som en nation, der ønsker udvikling - uden forandring.

Forsiden