Lokalpolitik

Lyt til folkets røst - 'go west'

STRUKTURDEBAT:Tankerne har naturligvis fortsat deres aktivitet efter det gode borgermøde for Nørager kommune tirsdag aften i Haverslev. Dette indlæg er skrevet med dette møde in mente. Med de sidste dages hændelser og udtalelser er der særligt to punkter, der trænger sig frem. For det første så vil jeg anføre, at det synes at bliver en alt for lille kommune, hvis Nørager går sammen med Støvring og Skørping. De fleste af kommunalbestyrelsesmedlemmerne plæderede for en meget stor kommune - gerne Himmerland i én eller to store kommuner. Det kan så synes som et paradoks, at vi med en nordløsning kan ende som en af landets mindste kommuner - igen. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, især ikke med baggrund i de store opgaver som kommunerne i fremtiden skal løse. Man skal heller ikke glemme at der faktisk, både fra salen og fra kommunalbestyrelsen, blev nævnt eksempler på gode eksisterende samarbejdsrelationer til de andre Vesthimmerlandske kommuner indenfor meget væsentlige elementer i den kommunale forvaltning: Erhvervssamarbejde, Ældreomsorg, Arbejdsformidling og Socialpolitik. Det blev mig bekendt ikke fremført lignende eksempler på samarbejde nord-på. Der er måske ingen ? Også derfor skal Nørager gå mod vest. For det andet så må det jo konstateres at der ikke var synderlig stor opbakning til en afstemning i Nørager Kommune. Mange af argumenterne var baseret i det faktum at der er (var) tre valg og man derfor kunne få et "mudret" resultat. Som udmeldingerne på borgermødet var - både fra salen og politikerne - så synes en øst-alliance dog ikke længere at være en relevant mulighed. Burde man så ikke tage konsekvensen deraf og så give valget imellem nord og vest. Så vil vi forhåbentligt få et tydeligt resultat, som naturligvis må respekteres. Frygten for en splittelse af kommunen kan være forståelig, men den "trussel" går ikke væk ved blot at ignorere det faktum, at der i kommunen er naturlige forbindelser i hver sin retning. Så kære medlemmer at kommunalbestyrelsen i Nørager kommune. Jeg synes ikke at I kan sidde "folkestemningen" fra Haverslevmødet overhørig. Der er ingen tvivl om at langt de fleste indlæg talte tydeligt for Nøragers deltagelse i en Vesthimmerlandsk kommune. Vi har godt nok ikke valgt jer til denne specifikke opgave; men vi har valgt jer til at forvalte borgernes mandat. Haverslevmødet viste at Nøragers borgere vil deltage i demokratiet, jeg synes I skal give dem det ultimative redskab, nemlig et valg.