Aalborg

Lyt til institut igen

Nu lyttes der ikke mere til Instituttet for Miljøvurdering, som anbefaler flere miljøpenge fra Danmark til de nye EU-medlemmer og andre østlande. Venstre lytter kun ved besparelser, uanset følgerne. Miljøministeren vil hellere spare. Nu har samme institut fået en anden mening, når det gælder bedring af klimaet i østlandene, og anbefaler derfor regeringen til at øge tilskuddet for at begrænse de central- og østeuropæiske kuldioxidudslip. Lomborg: Øststøtte betaler sig! Mogens Thykjær Filstedvej 12, Aalborg, mogen_th@tiscali.dk