Mosbjerg

Lyt til nattergalen

I nærmeste fremtid byder Danmarks Naturfredningsforening på et par ture, hvor man kan komme til at lytte til nattergalen.

DN inviterer til to nattergale-ture i nærmeste fremtid.

DN inviterer til to nattergale-ture i nærmeste fremtid.

Første gælder det Tollestrup Mose mandag 23. maj. Man lytter til fuglesangen og ser på engens blomster; gummistøvler anbefales. Mødestedet er hos hos Orla Nielsen på Mosevej 16 kl. 21. Jakob Kofoed er turleder. Alle er velkommen. 30. maj gælder det så Måstrup mose. Jakob Kofoed kender fuglestemmer, og turens gæster kommer rundt i mosen og vil lære at kende nattens sangere. Lars Nørgaard vil fortælle om sit naturgenopretningsprojekt. Mødestedet er på Porsenvej, Mosbjerg, ved det gamle forbrændingsanlæg kl. 20.30. Solidt fodtøj, gerne gummistøvler, anbefales.