EMNER

Lyt til protester

I dag, fredag 30.3., giver Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne regeringen endnu en chance for at genindføre gruppeeksamenen.

Det sker, når vores forslag til folketingsbeslutning om frihed til forskellige eksamensformer skal førstebehandles i Folketinget. Trods højlydte protester fra erhvervslivet, uddannelseslederne, underviserne, eleverne og de studerende forbød regeringen for godt et år siden stort set enhver form for gruppeeksamen. Hele vejen rundt er der en massiv utilfredshed med regeringens politik . Derfor synes vi i oppositionen, at regeringen skal have en fair chance for igen at komme til fornuft. En af de absolutte styrker ved det danske uddannelsessystem er de bærende pædagogiske principper. De er sikret ved et andet kendetegn i det danske samfund nemlig en høj grad af selvstyre til landets uddannelsesinstitutioner. Den frihed har Undervisningsminister Bertel Haarder og Videnskabsminister Helge Sander nu fjernet på eksamensområdet. Ikke nok med, at forbuddet er en hån mod de kompetente bestyrelser og ledere på institutionerne, der har indsigten og ekspertisen til at vurdere, hvilke eksamensformener, der skal bruges hvornår. Afskaffelsen af gruppeeksamen vil også underminere gruppeorienteret arbejde og undervisning, der er en central del af stort set samtlige uddannelser i dag. Og en kompetence erhvervslivet i aller højeste grad efterspørger, når de søger medarbejdere. Derfor kritiseres regeringens centralistiske indgreb mod brug af gruppeeksamener også voldsomt af en række navngivne virksomheder og centrale figurer i dansk erhvervsliv. De har sluttet sig til et kor, der i øvrigt omfatter Rektorkollegiet, Danske Studerendes Fællesråd, Sammenslutningen af censorer og mange, mange flere. Nu er tiden inde til, at regeringen lytter til de massive protester og genindfører gruppeeksamenen. Vi finder også, at det er en god anledning til at sætte forsøg i gang med nye eksamensformer. Målet er det enkle at give elever og studerende stadig bedre muligheder for at vise hvad de kan. Uddannelse har brug for udvikling, ikke forbud og detailstyring.