Lytter til protester

Mange gode og kvalificerede høringssvar roser rådmand.

Socialrådmand Mai-Britt Iversen roser høringssvar for at være gode og kvalificerede. Arkivfoto

Socialrådmand Mai-Britt Iversen roser høringssvar for at være gode og kvalificerede. Arkivfoto

Politikerne i Aalborg Kommunes familie- og socialudvalg har lyttet til nogle af de mange protester mod planerne om at ændre i serviceniveauet på det specialiserede socialområde. Kritikken handler især om de stramninger, som vil gøre det svært at anbringe børn og unge på døgninstitutioner. Men de iværksættes ikke, før man er helt sikker på, hvad det er, der sættes i stedet for, understreger rådmand Mai-Britt Iversen (S). - Vi har fået så mange gode og kvalificerede høringssvar, at vi gerne vil have en yderligere præcisering af forslaget, før vi foretager os noget, forklarer hun. Bekymret for forslag Ifølge Mai-Britt Iversen kan det f.eks. være hjemme-hos'er, enkelt-integrations-projekter i fritidshjem eller ekstra støtte i de kommunale DUS-ordninger. Men det ved politikerne simpelthen ikke nok om til, at de vil sige ja til den del af forslaget. Flere er også bekymret for forslaget om at reducere antallet af akutanbringelser, så den del af spare-pakken har politikerne også bedt om en bedt om en uddybning af. Til gengæld siger man ja til at øge støtten til netværksanbringelser og følge hyppigere op på udsatte børn og unge, og et flertal i udvalget går også ind for, at der som udgangspunkt ikke bevilliges netværksjægere til unge, som er fyldt 18 år. - Men det betyder ikke nødvendigvis, at der skal være færre netværksjægere, eller at de ikke må hjælpe unge over 18 år. Det skal bare ske efter nogle andre paragraffer, så vi får dem lempet over i voksensystemet, forklarer Mai-Britt Iversen. Samme person Hun anerkender de unges behov for, at det fortsat er den samme person, der hjælper dem. For de har ofte har oplevet alt for mange brud og svigt. - Derfor er det også vigtigt, at vi sikrer en kontinuitet i arbejdet med disse unge og giver dem nogle redskaber, så de bliver i stand til at klare sig selv i forhold til uddannelse, job og lignende, pointerer hun. SFs medlem af udvalget, Jørgen Andersen, tog forbehold overfor den denne del sparepakken, og han er også imod planerne om at skære i aflastningen af forældre til udsatte børn og unge, før han ved mere om, hvad det kommer til at betyde i praksis.