Lokalpolitik

M. Kabelsvej i Lønstrup

TRAFIK:Trafiktællingen er nu afsluttet, og der forventes en afgørelse i teknik- og miljøudvalget her i den nærmeste fremtid. Det har trukket ud på grund af hærværk mod afspærring m.v. Det var jo en gruppe borgere, der henvendte sig for at få vejen lukket af hensyn til forøget trafik og for stor hastighed. Men hvis vi tænker på trafiksituationen i Lønstrup med kun to indfaldsveje, og al den tid, vi har brugt på de sidste to lokalplaner, for at finde trafikløsninger for midtbyen, mener jeg ikke at vejen skal lukkes, som den eneste trafikventil vi har til byens trafikkaos i højsommeren. Den bliver jo mest brugt af gående , cyklende (vi er jo et turistområde) samt af lokalbefolkningen, som bruger den som smutvej ned til byen i sommerheden. Hvis man så tænker sig, at der var en der fik et hjertetilfælde hos købmanden midt i højsæsonen, så ved vi alle, hvordan det ser ud, og der er M. Kabelsvej jo næsten eneste nødudgang. Det bliver også mere besværligt for beboerne, der bor tæt ved en vejafspærring. Det kunne så være, at i stedet for at lukke den, at man kunne lave en simpel trafikdæmpning midt på Havblikvej, samt evt. søge om forbud mod lastbiler og busser. Men under alle omstændigheder skal der lavet noget ved vejens tilstand. Teknik- og miljøudvalget skal nu træffe en afgørelse ud fra trafiktællingen m.v., og så håber jeg, de lytter til saglige begrundelser for igen at åbne vejen.