Ménières Sygdom, kort fortalt:

] Ménières Sygdom rammer mænd og kvinder lige hyppigt. Oftest starter sygdommen dog hos kvinder i 40-55 års alderen og hos mænd i 50-60 års alderen, men i meget sjældne tilfælde er den set så tidligt som hos børn. ] Sygdommens oprindelse er trods intens forskning i ind- og udland stadig ukendt. ] Ménière er en sygdom i det indre øre, der rammer balanceorganet og hørenerven og som medfører voldsomme, pludselige svimmelhedsanfald med frie perioder ind imellem. ] Desuden vil symptomet tinnitus næsten altid optræde hos en ménièrepatient ligesom der kommer høretab på det ramte øre. ] Af andre symptomer kan nævnes trykken for øret, hovedpine, ubalance, dårlig koncentration og svigtende hukommelse. ] Ménière er en kronisk sygdom, som aldrig kan helbredes helt. Dog kan den gå i ro i mange år og generelt kan siges, at svimmelheden aftager med årene mens høretabet som regel vokser på det ramte øre. ] Svimmelheden kan som regel afhjælpes ved medicin eller kirurgi mens lægerne står magtesløse over for de øvrige symptomer. ] I Danmark menes ca. 2.500-3.000 mennesker at lide af Ménières sygdom i den aktive fase. Det anslås, at ialt ca. 25.000 danskere lider af sygdommen. Kilde: www.mtf.dk