Ma­ve­pro­ble­mer kan skyl­des tæn­der­ne

? Fra AM - som og­så kal­der sig ”Olde” - har vi få­et et spørgs­mål angå­en­de en ka­nin som AM er bar­ne­pi­ge for. Ka­ni­nen har i no­gen tid haft ”tynd ma­ve”, så der har dan­net sig nog­le hår­de skor­per af af­fø­ring i num­sen på ka­ni­nen. AM har prø­vet at blø­de skor­per­ne op med vand ved at hol­de num­sen ned i et vand­fad, men det gik ik­ke, ka­ni­nen sprang om­gå­en­de op igen. Den bli­ver fod­ret med gu­le­rød­der, et lil­le kål­blad og agurk samt gnaverblanding. AM spør­ger, om vi kan rå­de hen­de? ! Det er vig­tigt, at du får fun­det ud af, hvor­for ka­ni­nen har tynd af­fø­ring, nor­malt er ka­nin­af­fø­ring helt tør­re sor­te knol­de. År­sa­gen til den tyn­de af­fø­ring kan være tegn på en ma­vetarm­in­fek­tion, men kan og­så skyl­des, at ka­ni­nen har for­vok­se­de tæn­der og der­for ik­ke tyg­ger sit fo­der or­dent­ligt, og der­for ik­ke om­sæt­ter det rig­tigt nede i tar­me­ne. Jeg sy­nes, du er nødt til at tage til dyr­læ­ge med ka­ni­nen og få stil­let en dia­gno­se, og så kan dyr­læ­gen klip­pe de hår af, hvor­i af­fø­rings­skor­-per­ne sid­der. Det kan være nød­ven­digt at be­dø­ve ka­ni­nen, både for at klip­pe hå­re­ne og og­så for at få tæn­der­ne grun­digt un­der­søgt. Gre­gers Gre­ger­sen, dyr­læ­ge