Lokalpolitik

Må de største køre stærkest?

Udfordrer man planloven tit nok med diskutable grænseoverskridende arealstørrelser, som det A.P. Møller Mærsk-ejede Dansk Supermarked har gjort det med Føtex i Ribe med 23 pct. (fra 3000 til 3700 kvm) og er på vej til det og mere til med byggerier flere andre steder, så får man især mange borgerlige lokal- og landspolitikere til at hoppe med på limpinden.

Det giver jo og frister til personlig medieopmærksomhed for især folketingspolitikere. Og argumenter for, at når der nu er så mange nærmest ulovlige butiksbyggerier, så må loven altså laves om. Tankevækkende er det så, at det altid er Dansk Supermarked, der får stor politisk mediemedvind til praktiserede udfordringer af dansk lovgivning. Lige nu planloven. Tidligere lukkeloven. Men det er der jo nok fristende mange milliarder i omsætning i . Det klæder faktisk ikke Dansk Supermarkeds hovedaktionær: A.P. Møller Mærsk med sit slogan "rettidig omhu". Det skal måske omformuleres til "rettidig udfordring og smart omgåelse af upassende lovgivning". Nu har Connie Hedegaard som miljøminister besluttet at erklære Føtex i Ribe med 23 pct.s arealoverskridelse for ulovlig. Det er hun i sin gode ret til. Så springer Dansk Folkepartis miljøordfører Jørn Dohrmann op som trold af en æske og får landsdækkende medieopmærksomhed ved at påstå, at ministeren bare er ude på at hævne sig på Føtex, ejet af Dansk Supermarked, som også ejer Bilka, på grund af sagen om Bilka i Horsens. Det er mediepolitik under lavmålet og uklædeligt for en folketingsvalgt politiker . Det kan da godt være, at planloven skal laves om. Men lov er lov. Og så må nyt butiksbyggeri afvente en lovændring. Loven gælder også for stordetailhandelen som for alle andre. Det er nok også, hvad et stort flertal af vælgere finder rimeligt. Udfordrer man færdselsloven, kan det koste kørekortet. Til sammenligning: Skal alle bilejere med store biler, der kan køre meget stærkt bare køre f.eks. 180 km i timen på motorvejen, og så slippe for at miste kørekortet ved at få politikerne til at lave færdselsloven om, så grænsen hæves fra 130 km til f.eks. 180 km i timen mest til glæde for ejere af de store biler? Kører mange 180 km i timen, så stiger døden på motorvejen. Åbnes der for mange ulovligt store butikker, så stiger butiksdøden i detailhandelen. Butiksdød er måske nok mere politisk tålsomt en motorvejsdød. Men i begge tilfælde er der familieskæbner involveret.