EMNER

Må ikke holde dyr i fem år

En hobbylandmand fra Fjerritslev-egnen er i en dyreværnssag blevet fradømt retten til at holde dyr i fem år. Han fik desuden 14 dages betinget fængsel. Han er dømt for ikke at have sørget for tørt leje og tilstrækkeligt vand til sine ca. 20 udegående kreaturer, og i et tilfælde døde en ko af underernæring. Det blev af Det Veterinære Sundhedsråd takseret som mishandling, mens de øvrige forhold spænder fra uforsvarlig til groft uforsvarlig behandling af dyr. Sagen er tre år gammel og blev opdaget, da politiet fik anmeldelse om at der lå døde dyr på marken ved ejendommen. Det har i tidens løb afstedkommet 21 uanmeldte besøg af politi og dyrlæge, og den langvarige sagsbehandling var årsag til at retten valgte en betinget fængselsdom i stedet for en ubetinget.