Må religion spille en politisk rolle?

Et spændende og kontroversielt emne tages op i kirkehøjskolen

HOBRO:Hobro-Purhus Kirkehøjskole tager i denne sæson et spændende og kontroversielt emne op, nemlig forholdet mellem religion og politik. Kan religion og politik skilles ad, eller hænger de to størrelser uløseligt sammen? Det er både kristendommens rolle i den offentlige debat og islams forhold til politik, som er til debat. Sognepræst Esben Thusgård lover, at programmet byder på mange dygtige foredragsholdere, der præsenterer alle synspunkter i debatten om politik og religion. Den ny sæsons første kirkehøjskoledag er lørdag 28. oktober i Hobro Kirkecenter. Må man prædike politisk, og er religion en privatsag? Disse spørgsmål behandler ph.d. Johannes Adamsen, Århus, i sit indlæg. Socialdemokratiets kirkepolitiske ordfører Karen J. Klint, Bredballe, har kaldt sit foredrag ”Må staten ikke være stolt af Folkekirken?” Lørdag 25. november tager lektor Peter Lodberg, Århus udgangspunkt i statsministerens udmelding om, at der er for meget religion i det offentlige rum. Læge Knud Jacobsen, Ulfborg, fortæller ”Historien om Jesus fra hans fødsel til hans opstandelse”. Foredragene er i Sognegården i Spentrup. Lørdag 20. januar mødes deltagerne i Hobro Kirkecenter, hvor det er arven fra reformationen, der er i fokus. Lektor ph.d. Bo Kristian Holm, Århus fortæller, hvordan teologi og samfundstænkning i reformationen var bundet tæt sammen, og giver sine bud på, hvad vi kan føre videre. Der vises uddrag af spillefilmen ”Luther” fra 2003 om det tilspidsede forholdm mellem religion og politik i reformationens tid. Lørdag 3. marts taler biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Temaer som gudsforståelse, opfattelsen af Jesus, synet på magt, politik og religiøs frihed og synet på mission belyses. Et ekstratilbud i denne sæson er en teatertur til Århus mandag 26. januar. Scenen er Århus Domkirke, hvor Århus Teater opfører skuespillet ”Nathan”. Det handler om forholdet mellem jødedom, islam og kristendom og nødvendigheden af gensidig tolerance og forsoning i det fælles menneskelige. Man kan tilmelde sig enkelte højskoledag eller dem alle ved henvendelse til sekretær Esben Thusgård.