Må skydes ved fiskeredskaber

I nogle tilfælde er det lovligt at regulere bestanden af skarve. Det er f.eks. lovligt ved fiskeredskaber. I andre tilfælde skal man søge om Skov- og Naturstyrelsen om lov til at skyde fuglen. Her giver styrelsen årligt 10-15 dispensationer.

- Dispensationer bliver givet, så man f.eks. ved å-udløb kan skyde skarven. Det sker typisk i forårsmånederne af hensyn til fiskeyngel. Men inden for en afstand på en kilometer fra fiskeredskaber er det tilladt at skyde skarven, siger vildkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Skov- og Naturstyrelsen. Ved fiskeredskaber må skarven skydes i perioden fra 1. august til 31. marts. Skov- og Naturstyrelsens vildtstatistik viser, at bestanden af skarven faktisk i et stigende omfang bliver reguleret. I 2004-2005 blev der skudt næsten 5000 skarve. Sæsonen før var antallet 3800 og året før 3400. Ud over det bliver skarvens æg i nogle områder - f.eks. fuglereservater - sprøjtet. På den måde holdes bestanden nede. Det sker bl.a. ved Ringkøbing Fjord og på Hirsholmene samt på Saltholm. Sidstenævnte sted er det hensynet til flysikkerheden, der er afgørende.