Må vi be' om en politik

?Som genbo til Kurt Andreasen, som havde et indlæg om nærgående rådyr,har jeg naturligvis de samme problemer med "afgræsning" af roser m.v.. Det er et problem, der går igen i mange områder i Odense kommune ogbliver imødegået med bemærkninger såsom "herlighedsværdi" etc.. Dog enherlighedsværdi, der ikke har sat sit spor i ejendomsværdien.Årsagen findes i den eksplosive udvikling der er sket iråvildtbestanden gennem de sidste 20-30 år på Fyn. Hvilket skyldes enomlægning i landbruget med vintersæd m.v.. Men tillige de gentagnegrønne vintre, der gør, at et naturligt frafald af svage dyr ikkefinder sted. Der er således tale om en degenerering afråvildtbestanden.Alt i alt medfører udviklingen et tryk på habitaterne, som får dyrenetil at søge udenfor deres naturlige leveområder.Odense kommune bør overveje deres principielle beslutning om, at derikke gennemføres jagt på kommunale arealer.Et samarbejde mellem kommunen (Miljø -og Teknikforvaltningen) og delokale jagtforeninger, med henblik på en række årlige veltilrettelagtejagter, vil helt givet kunne rette op på problemerne, til gavn forborgerne i de berørte områder og ikke mindst til sikring af en sundereråvildtbestand. Med venlig hilsen Jens Eriksen !Jeg har sådan på fornemmelsen, at du muligvis har jagttegn? Skulle du have held til at få indførst den ønskede politik,og skulle du have held til at plaffe et rådyr eller tre, så er jeg villig aftager til en røget kølle.