Mådehold i kirkerne

Kirkeskatten bliver uændret på 1,03 pct. i provstiet

Kirkeskatten i Frederikshavn kommune indstilles uændret til 1,03 trods mange store og nødvendige projekter – et af dem er et varmeanlæg i Bangsbostrand Kirke til godt en halv million. Det er nødvendigt, fordi det nye orgel, som organist Claus Bach Nielsen her ses ved ved indvielse i 2007, ikke kan fungere under de nuværende forhold.

Kirkeskatten i Frederikshavn kommune indstilles uændret til 1,03 trods mange store og nødvendige projekter – et af dem er et varmeanlæg i Bangsbostrand Kirke til godt en halv million. Det er nødvendigt, fordi det nye orgel, som organist Claus Bach Nielsen her ses ved ved indvielse i 2007, ikke kan fungere under de nuværende forhold.

Kirkeskatten i Frederikshavn kommune og dermed Frederikshavn provsti bliver uændret 1,03 i 2011. Det er, hvad provstiudvalget indstiller til byrådet efter et afsluttende budgetsamråd, hvor de økonomiske oplæg fra de 22 sogne med tilsammen 28 kirker i provstiet blev gennemgået. Samrådet viste i øvrigt med al tydelighed en kirkelig, økonomisk tilbageholdenhold, idet kun de mest nødvendige af sognenes mange bygningsmæssige ønsker vil blive gennemført i det kommende år. Det samlede udskrivningsgrundlag er fastlagt til godt 7,5 milliarder kr. med et ligningsbeløb på 77,6 mio. kr., som hovedsagelig dækker drift af kirker, kirkegårde og menighedslokaler, mens der til landskirkeskatten betales 11,7 mio. kr. Provstiudvalgets budget er på 1,4 mio. kr., hvilket er en nedsættelse på 100.000 kr., mens en reservefond med betegnelsen fem procents-midler beløber sig til 391.745 kr., som kan søges af kirkernes menighedsråd i helt ekstraordinære situationer. Maskinhal i Skagen Provstiudvalget har for det kommende finansår bl.a. godkendt at Bangsbostrand kirke skal have et nyt varmeanlæg med et lånebehov på 550.000 kr., fordi orglet ikke kan fungere under det nuværende varmesystem. Elling kirke skal have et automatisk ringeanlæg til omkring 110.000 kr., som finansieres ved andre besparelser. Kirken i Hulsig skal have en toiletbygning til 150.000 kr., mens der i Skagen skal opføres en maskinhal til 1,5 mio. kr., som kirken selv finansierer over 10 år af egne driftsmidler. En længe tiltrængt asfaltbelægning på kirkegården i Sæby er opgjort til at koste 300.000 kr. og skal laves hurtigst muligt. Endelig skal graverbygningen i Østervrå renoveres for 500.000 kr. over fem år. Hertil kommer yderligere, at provstiudvalget sammen med menighedsrådet i Volstrup arbejder med salg af den gamle præstegård med henblik på køb af en ny præstebolig i Volstrup i forbindelse med præsteskifte. Burde laves nu På budgetsamrådet blev samtlige ønsker fastsat til gennemførelse inden for en nærmere årrække. Samtidig sagde provst Jens Jacob Jensen, at mange af menighedsrådenes projekter og renoveringer er så nødvendige, at de burde laves allerede i det kommende år, men der er overalt vist stor forståelse for at holde de kirkelige udgifter nede. Udover Jens Jacob Jensen, der er formand, består provstiudvalget af Arne Waage-Beck, Aalbæk, Linda Steengaard, Ravnshøj, Povl Erik Karlsson, Frederikshavn, Jens Christensen, Thorshøj, og Eva Birgitta Fiedler, Jerup. De er alle valgt af menighedsrådene i Frederikshavn provsti.