Fugle

Måger i hastig fremmarch

Måger plager i stigende grad grundejere og beboere i midtbyen

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Måger tilpasser sig hurtigt bymiljøet, hvor de ikke har nogen naturlige fjender. Foto: Peter Broen

AALBORG:Det er ikke kun duer, der plager grundejere og beboere i midtbyen. Ifølge flere iagttagere er antallet af måger også steget kraftigt i den seneste tid, og det medfører både larm og svineri. - Tidligere rykkede vi ofte ud og skød dem. Men nu er det sparet væk, og så vokser problemet selvfølgelig, indrømmer naturvejleder og skytte ved Aalborg Kommune, Klaus Godiksen. Han oplyser, at mågerne især holder af virksomheder og bygninger med flade tage. For her er der ofte så store vandpytter, at det minder dem om en strandeng. - Der er fred og ro, så dér kan de godt lide at yngle, fortæller han. - Og når ungerne så bliver store og flyver af reden, har vi ofte balladen. For så kan de voksne godt finde på at blive aggressive og styrtdykke efter folk, som kommer for tæt på, tilføjer han. Ifølge Godiksen handler det med andre ord om at sætte ind, inden ynglesæsonen starter. For selvom kommunen ikke længere skyder de upopulære skrighalse, må private gerne genne dem væk. - Har de først fået lov at yngle et sted, vender de ofte tilbage året efter, fortæller Klaus Godiksen. - Og på den måde spredes problemet selvfølgelig fra år til år. For vi regulerer jo ikke længere bestanden, og mågerne har ingen naturlige fjender i bymidten, tilføjer han. Park og Naturforvaltningen får fortsat masser af klager over måger. Men i stedet for at rykke ud med jagtgeværet, henviser Klaus Godiksen nu folk til at kontakte et privat bekæmpelsesfirma. - Typisk skal der også søges dispensation til at gøre noget ved problemet, forklarer han. - Mange gange er der jo tale om stormmåger og andre fredede racer. Men man kan som regel få dispensation til at fjerne deres reder alligevel. Ansøgningen - som er skriftlig - skal bare sendes til Skov - og Naturstyrelsen, og hvis der er tale om bekæmpelse i eller tæt på bymæssig beboelse, skal politet naturligvis også give tilladelse, forklarer han.